Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Respons

Kontakt :: Respons

Anna palautetta suomeksi

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Bästa avloppsrådgivningskund, Projektet LINKKI utförde karterings- och rådgivningsbesök i samarbete med kommunen angående avloppsvattenbehandlingen på ert område under året 2019. Under fastighetsbesöket gick ni igenom nuvarande avloppssystem och rådgivaren gav ett skräddarsytt rådgivningspaket, samt en muntlig och skriftlig bedömning över avloppssystemets förnyelsebehov. Vi önskar få respons från våra kunder och därför har vi skickat en responsförfrågningsblankett till er. Fyll i blanketten genom att kryssa lämpligaste alternativet och/eller genom att skriva en fri text. Du kan vid punkterna välja ett eller flera alternativ. Vi väntar ansvaret senast i 15.10.2019. Alla svar behandlas konfidentiellt och anonymt, och av alla svaren görs en sammanfattning för uppföljning. Vi är tacksamma över din respons så att vi kan utveckla vårt arbete mot ett bättre håll!

RESPONSFÖRFRÅGAN OM AVLOPPSVATTENRÅDGIVNINGEN
Hur tycker du att fastighetsbesöket gick?
Bra
Ok
Dåligt
Fick du den information du behövde?
Ja
Nej
Kan inte säga

Gällande fastighetsbesöket, vad var det bästa?
Gällande fastighetsbesöket, vad var det sämsta?
Andra tankar/observationer om besöket?

Vilken bedömning gav rådgivaren av avloppsystemets förnyelsebehov?
Systemet skall förnyas senast 31.10.2019
Systemet skall förnyas enligt en skild tidtabell
Systemet skall repareras eller effektiveras
Systemets funktionsduglighet skall följas upp
Systemet i skick
Små mängder vatten, inget reningsbehov
Kan inte säga
Annat, vad?

När uppskattar du att det skulle ske ändrings- eller reparationsarbeten på din fastighet eller andra förändringar i avloppsvattnets mängd eller kvalitet?
I år
Inom de närmaste åren
Om mer än 5 år
Kan inte säga
Hurdana? (T.ex. byggnad eller ändring av avloppsvattensystem, installering av vattenklosett eller annan förändring i utrustning som använder vatten, tillståndsberoende ändrings eller -reparationsarbeten, förändring i fastighetens användningsgrad eller inv

Rekommenderade rådgivaren åtgärder angående avloppsvattensystemet?
Ja
Nej
Kan inte säga
Om du svarade JA: Hurdana åtgärder rekommenderades?
Tänker du verkställa åtgärderna?
Ja
Nej
Kan inte säga
Om du svarade NEJ: Varför tänker du inte verkställa åtgärderna?
Vad tycker du att kunde hjälpa dig att komma vidare i ärendet?

Andra kommentarer/ Övriga hälsningar till projektet:

Kod på svarskuvert i nedre vänstra hörnet eller e-mail (börjar med LINKKI19-)*

STORT TACK FÖR DIN RESPONS!
Hur mycket är nio plus ett (Skriv resultatet i siffror)?*