Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Respons

Kontakt :: Respons

Anna palautetta suomeksi

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Bästa avloppsrådgivningskund, Projektet LINKKI utförde karterings- och rådgivningsbesök i samarbete med kommunen angående avloppsvattenbehandlingen på ert område under året 2017. Under fastighetsbesöket gick ni igenom nuvarande avloppssystem och rådgivaren gav ett skräddarsytt rådgivningspaket, samt en muntlig och skriftlig bedömning över avloppssystemets förnyelsebehov. Vi önskar få respons från våra kunder och därför har vi skickat en responsförfrågningsblankett till er. Fyll i blanketten genom att kryssa lämpligaste alternativet och/eller genom att skriva en fri text. Du kan på alla punkter välja ett eller flera alternativ. Vi väntar ansvaret senast i 13.5.2018. Alla svar behandlas konfidentiellt och anonymt, och av alla svaren görs en sammanfattning för uppföljning. Vi är tacksamma över din respons så att vi kan utveckla vårt arbete mot ett bättre håll!

RESPONSFÖRFRÅGAN OM AVLOPPSVATTENRÅDGIVNINGEN
Hur känner du att fastighetsbesöket gick?
Bra
Ok
Dåligt
Fick du behövd information?
Ja
Nej
Kan inte säga
Gällande fastighetsbesöket, vad var det bästa?
Gällande fastighetsbesöket, vad var det sämsta?
Andra tankar/observationer om besöket?
Vilken bedömning gav rådgivaren av avloppsystemets förnyelsebehov?
Systemet skall förnyas senast 15.3.2018
Systemet skall förnyas enligt en skild tidtabell
Systemet i skick
Systemet skall repareras eller effektiveras
Små mängder vatten, inget reningsbehov
Systemets funktionsduglighet skall följas upp
Kan inte säga
Annat, vad?

När uppskattar ni att följande reparations- och förändringsarbeten kommer att utföras på er fastighet?
Byggandet eller förändring av avloppsvattensystemet
Byggandet av vattentoalett eller reparationsarbeten av vatten- och avloppssystem som kräver tillstånd
Byggnadsarbeten som kräver tillstånd, som tillbyggnad eller basrenovering
Annan faktor som påverkar kvaliteten eller mängden av avloppsvattnet, som ändring i användningsgraden eller invånar- eller användarantal

Hurdana tillkännagivanden eller information önskar du dig få angående avloppsvattenbehandlingen och kraven gällande den på glesbygden?
Via vilka kanaler borde information ges?
Tidningar
Gratis tidningar
Lokala tidningar
Dagstidningar
Broschyrer
Annat, vad?
Webbsidor
Tidningarnas nätversioner
Miljöförvaltningens webbsidor
Kommunens webbsidor
LINKKI-projektets webbsidor
Annat, vad?
Television
Nyheter
Reklam
Andra program
Sociala medier
Facebook
Twitter
Youtube
Jag använder inte social media
Annat, vad?
Personlig kontakt
E-post
Evenemang, som avloppsvatten kväll
Brev eller annan post
Samtal eller textmeddelande
Annat, vad?

Andra kommentarer/ Övriga hälsningar till projektet:
Kod i svarskuvert*

STORT TACK FÖR RESPONSEN!
Hur mycket är två plus sju (Skriv resultatet i siffror)?*