Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Respons

Kontakt :: Respons

Anna palautetta suomeksi

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Bästa avloppsrådgivningskund, Projektet LINKKI utförde karterings- och rådgivningsbesök i samarbete med kommunen angående avloppsvattenbehandlingen på ert område under året 2018. Under fastighetsbesöket gick ni igenom nuvarande avloppssystem och rådgivaren gav ett skräddarsytt rådgivningspaket, samt en muntlig och skriftlig bedömning över avloppssystemets förnyelsebehov. Vi önskar få respons från våra kunder och därför har vi skickat en responsförfrågningsblankett till er. Fyll i blanketten genom att kryssa lämpligaste alternativet och/eller genom att skriva en fri text. Du kan vid punkterna välja ett eller flera alternativ. Vi väntar ansvaret senast i 2.11.2018. Alla svar behandlas konfidentiellt och anonymt, och av alla svaren görs en sammanfattning för uppföljning. Vi är tacksamma över din respons så att vi kan utveckla vårt arbete mot ett bättre håll!

RESPONSFÖRFRÅGAN OM AVLOPPSVATTENRÅDGIVNINGEN
Hur tycker du att fastighetsbesöket gick?
Bra
Ok
Dåligt
Fick du den information du behövde?
Ja
Nej
Vet ej
Gällande fastighetsbesöket, vad var det bästa?
Gällande fastighetsbesöket, vad var det sämsta?
Andra tankar/observationer om besöket?
Vilken bedömning gav rådgivaren av avloppsystemets förnyelsebehov?
Systemet skall förnyas senast 15.3.2018
Systemet skall förnyas enligt en skild tidtabell
Systemet i skick
Systemet skall repareras eller effektiveras
Små mängder vatten, inget reningsbehov
Systemets funktionsduglighet skall följas upp
Vet ej
Annat, vad?

När uppskattar ni att följande reparations- och förändringsarbeten kommer att utföras på er fastighet?
Byggandet eller förändring av avloppsvattensystemet
Byggandet av vattentoalett eller reparationsarbeten av vatten- och avloppssystem som kräver tillstånd
Byggnadsarbeten som kräver tillstånd, som tillbyggnad eller grundrenovering
Annan faktor som påverkar kvaliteten eller mängden av avloppsvattnet, som ändring i användningsgraden eller invånar- eller användarantal

Rekommenderade rådgivaren åtgärder angående avloppsvattensystemet?
Ja
Nej
Vet ej
Om du svarade JA: Hurdana åtgärder rekommenderades?
Tänker du verkställa åtgärderna?
Ja
Nej
Vet ej
Om du svarade NEJ: Varför tänker du inte verkställa åtgärderna?
Vad tycker du att kunde hjälpa dig att komma vidare i ärendet?

Andra kommentarer/ Övriga hälsningar till projektet:
Kod på svarskuvert i nedre vänstra hörnet*

STORT TACK FÖR DIN RESPONS!
Hur mycket är tre minus ett (Skriv resultatet i siffror)?*