Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Rådgivning

Kontakt :: Rådgivning :: Karterings- och rådgivningsbesök

Karterings- och rådgivningsbesök

Västra Nylands avloppsvattenprojekts fastighetsvisa rådgivning grundar sig på förfaringsmodeller för kartering och rådgivning utvecklade i tidigare projekt.

Karterings- och rådgivningsbesöket möjliggör opartisk och från fall till fall skräddarsydd rådgivning till fastighetsägaren samt informationsinsamling om avloppssystem av en sakkunnig. Utgångsläget för förfaringsmodellen är att fastighetsbesöken görs systematiskt och områdesvist. Arbetsättet kan exempelvis jämföras med sotarens: till fastighetsägaren skickas ett brev var tidpunkt för det kostnadsfria besöket föreslås. Fastighetsbesöket sker på frivillig basis och fastighetsägaren kan även föreslå en för denne mer lämplig tidpunkt.

Områden för kartering och rådgivning väljs tillsammans med kommunen. Syftet är att rikta besöken till särskilt känsliga områden, som grundvatten-, strand- och tätbebyggda områden. Den på karterings- och rådgivningsbesöket insamlade informationen ges även enligt överenskommelse till kommunen. Informationen ger en bättre helhetsuppfattning om situationen på känsliga områden.  

På karterings- och rådgivningsbesöket

  • Kartläggs avloppsvattenbehandlingens nuläge (varifrån avloppsvattnet uppstår samt behandlingsmetod).
  • Situationen jämförs med lagstiftningens krav och en slutsats görs angående förnyelse- och/eller reparationsbehovet, med de lokala förhållandena i beaktning. 
  • Ges råd om lagstiftningen, förnyelsebehovet, tillvägagångssättet och underhållet från fall till fall.
  • Ges en skriftlig bedömning om förnyelsebehovet samt ett skräddarsytt rådgivningspaket.
  • Råd och rådgivningsmaterial ges även vid behov om andra nödvändiga avloppsfrågor.

På besöket får alltså fastighetsgivaren för sin egen situation skräddarsydda råd både muntligt och skriftligt!

 lomake

Bild:På karterings- och rådgivningsbesöket ges en skriftlig bedömning över förnyelsebehovet. Bedömningen görs enligt fyra steg: Akut förnyelsebehov, småskaliga reparationer och/eller uppföljning, systemet i skick, små avloppsvattenmängder/inget reningskrav.