Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Rådgivning

Kontakt :: Rådgivning

Rådgivning

  • Gäller förordningens reningskrav min fastighet?
  • Är mitt avloppssystem i skick eller är det i behov av sanering?
  • Måste ett reningsverk som inte sedan nödvändigtvis fungerar grävas ner på min tomt?

Med dessa frågor kämpar många av glesbygdens invånare. Informationen angående krav och tillämpningar som berör avloppsvatten är allt annat än entydig. Grannen, järnhandlaren, byggnadsinspektören och pressen kan alla ha olika svar på dessa frågor. Även för en sakkunnig är det svårt att ge något svar utan tillräcklig bakgrundsinformation och utan att med egna ögon ha sett situationen på plats. Frågorna besvaras då på ett mer allmänt plan, vilket innebär att informationen är svår att anpassa till den egna fastigheten.

  • Om du redan i nuläget känner till att ditt avloppssystem kräver förnyande är det bäst att ta kontakt med en planerare. Förnyande av avloppssystemet förutsätter åtgärdstillstånd så kontakt med kommunen behövs också.
  • Om hela ämnet och det egna avloppssystemet är obekant för dig lönar det sig att ta en stund för att sätta sig in i saken. En bra början är att leta fram samtliga lov för huset i fråga och därifrån utredning, plan eller ritningar över avloppssystemet. På hemsidan En guide till avloppsvattnets värld fås information om hur du skall gå till väga.

I båda fallen kan råd fås per telefon från den egna hemkommunens myndigheter. Glesbygdens avloppsvattenprojekts sakkunniga har telefontid och försöker då svara på frågor gällande avloppsvatten på projektområdet, se tag kontakt.

Ändå går det inte alltid att lösa saker per telefon. Från tillverkarna opartiska rådgivare har vanligtvis inga resurser för att besöka enskilda fastigheter. Det lönar sig att ta reda om Västra Nylands avloppsvattenprojekts rådgivare rör sig i närområdet kommande sommar och om det är möjligt att få ett karterings- och rådgivningsbesök till den egna fastigheten, så tag kontakt.


Suomeksi


 kaivo

Bild: Rådgivaren och invånaren kollar in i slambrunnen.