Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Meddelanden

Kontakt :: Meddelanden
RSS
15.02.2019

Västra Nylands glesbygdsvattenprojekts kartläggnings- och rådgivningsbesök 10 år!

Välkomna till vårt jubileumsseminarium 27.3.2019.
21.01.2019

Kom ihåg att sköta om avloppsvattensystemet och hushållsvattenbrunnen även på vintern

Alla olika avloppsvattensystem kräver service. Under denna vinter är det också skäl att kolla hushållsvattenbrunnen, eftersom vattnet kan ta slut.
29.10.2018

Ett år kvar att fixa till avloppsvattensystemen på känsliga områden!

Avloppsvattensystemen på grundvatten- och strandområden ska uppfylla lagstiftningens reningskrav senast 31.10.2019.
24.09.2018

Efterfrågan på avloppsvattenrådgivning i glesbygden ökar

Slutrapporten för LINKKI-2017 har publicerats. Under fältsäsongen 2017 nåddes sammanlagt 816 fastigheter och 1076 personer med karterings- och rådgivningsbesök angående glesbygdens avloppsvatten.
30.08.2018

Avloppssystemen på sommarstugorna kräver även underhåll och skötsel!

Alla avloppssystem kräver någon sorts skötsel och övervakning av funktionsdugligheten.

Arkiv

2019 (2)

2018 (5)

2017 (5)

2016 (6)

2015 (5)

2014 (10)

2013 (8)

2012 (4)

2011 (9)

2010 (7)

2009 (8)

2008 (9)

2007 (2)

Taggar