Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Lägesrapporter

Kontakt :: Lägesrapporter :: Områdesregister

Områdesregister

För att beskriva läget inom avloppsvattenbehandling vid karterings- och rådgivningsbesökens målområden sammanställdes år 2012 regionala sammanfattningar, ett så kallat områdesregister. Efter detta har områdesregistret årligen uppdateras och kompletterats med nya karteringsområden. 2017 omfattade registret sammanfattningar från 161 områden (grundvatten-, tättbebyggda glesbygds-, strandområden…)som utgår i stora drag från geografiska gränser (denna benämning är inte nödvändigtvis samma som namnet på regioner och byar) och numreras med löpande nummer i stort sett kronologisk ordning (löpande nummer/år då kartläggningen inleddes). Områdesregistret finns tills vidare i sin helhet endast på finska. Områdesregisterkorten är länkade enskilt på nedanstående karta och lista. Du kan också ladda områdesregistret som helhet. Registret kommer att uppdateras varje år varefter nya karteringsområden slutförs och gamla kompletteras. Ytterligare information om områdesregistret fås av projektets personal.

 

aluekortit

För ytterligare information över områdena, välj område på kartan.

Öppna i stor kartan

Områdesregister kommunvist

 

Kommun

Områdesnummer

Områdesbenämning

 
Områdesnummer 

Områdesbenämning

Hangö
     
 
13/2010
25/2011
27/2011
81/2014
100/2015
Santala-Grönkulla
Krogars
Täktom
Ekö
Söderbonäs
 
14/2010
26/2011
58/2013
99/2015
121/2016
Täktom-Norrkulla
Byö
Tvärminne
Öbyvägen-Lappviks gårdväg
Lernäs
Ingå
     
 
15/2010
37/2012
59/2013
61/2013
82/2014
84/2014
122/2016
148/2017
Torpmalmsvägen
Ingarskila
Degerby
Ingå station
Barösund
Kärrby
Linkulla
Degerö
 
28/2011
38/2012
60/2013
62/2013
83/2014
101/2015
123/2016
149/2017
Malm-Torbacka
Täkter
Haga
Kocksbyvägen
Innanbäck
Solberg
Högbensjön
Stävö
Högfors
     
 
17/2010
63/2013
65/2013
85/2014
102/2015
124/2016
126/2016
151/2017
Vattola-Järvenpää
Jouhtenanjärvi
Små sjöar
Onkimaanjärvi
Ahmoonlammi
Nuijajoki
Iitalampi ja Mustalampi
Vuotinainen och Valkjärvi
 
57/2012
64/2013
66/2013
86/2014
103/2015
125/2016
150/2017

 

Pyhäjärvi tillrinningsområde
Kolmpersjärvi
Vähävesi
Vaskijärvi
Saavajoki
Haavisto
Karisån

 

Kyrkslätt     
 
87/2014
105/2015
107/2015
109/2015
127/2016
129/2016
131/2016
152/2017
Kylmälä
Espogård
Kolmiranta
Kvarnby
Vitträsk
Juusjärvi
Kalakoskibäcken
Humaljärvi
 
104/2015
106/2015
108/2015
110/2015
128/2016
130/2016
132/2016

 

Ahvenlampi
Evitskog
Långvik
Tampaja
Storträsk
Petäjärvi
Bakträsk

 

Lojo
     
 
01/2009
03/2009
05/2009
07/2009
19/2010
21/2010
30/2011
32/2011
40/2012
42/2012
44/2012
68/2013
70/2013
88/2014
90/2014
111/2015
113/2015
133/2016
135/2016
153/2017
155/2017
Lehmijärvi
Vivamo
Keräkankare
Saukkola
Isosaari
Kolmpersjärvi
Lylyinen
Pauni
Myllylahti
Lohilampi
Härkäjoki
Ikkala
Saukkola Fakki 
Ikkala
Puujärvi
Immula
Mårbacka
Lönnhammar
Vahermajärvi
Pyöli
Vanhakyläntie
 
02/2009
04/2009
06/2009
16/2010
18/2010
20/2010
29/2011
31/2011
39/2012
41/2012
43/2012
67/2013
69/2013
71/2013
89/2014
112/2015
114/2015
134/2016
136/2016
154/2017

 

Nummenkylä
Hyönölä
Oinola
Mustlahti
Huhtasaari
Kuulukainen
Tupasaari
Mäntylä
Kontolanniemi
Karstu
Niemennummi
Härjänvatsa
Linnaniemi
Talpela
Orsnäs
Kittfall
Vasarla
Saukonpää ja Antiainen
Mynterlävägen
Valkjärvi och Stor Ruokjärvi

 

Raseborg
     
 
08/2009
10/2009
46/2012
73/2013
91/2014
137/2016
139/2016
157/2017
Grundsjö 
Sjösäng
Lillgård
Kullasjö
Kvigos
Gennarbyviken
Brödtorp
Norrby
 
09/2009
45/2012
72/2013
74/2013
115/2015
138/2016
156/2017

 

Långstrand-Vimonböle-Öby
Bredvik
Grabbskog
Kvarnträsk, Karis
Raseborgs å
Tenala
Antskog

 

Sjundeå
     
 
11/2009
22/2010
34/2011
48/2012
75/2013
92/2014
116/2015
140/2016
158/2017
160/2017
Lappers
Korpirauha
Sunnanvik
Fall
Karskog
Kaffelandet
Björnträsk
Flyt-Hästböle- Bocks- Lappersvägen
Backa och Träskkulla
Suolampi och Nummijärvi
 
12/2009
33/2011
47/2012
49/2012
76/2013
93/2014
117/2015
141/2016
159/2017

 

Rödjan
Herrdal
Böle
Pickala
Längs Näsbyvägen
Svidja
Käla
Bäcksvägen
Kalliojärvi

 

Vichtis
     
 
23/2010
35/2011
50/2012
52/2012
54/2012
56/2012
78/2013
80/2013 
95/2014
97/2014
118/2015
120/2015
143/2016
145/2016
147/2016
Oinasjoki
Isolähde
Kaitlampi
Olkkala
Selki
Valkjärvi
Huhtapelto
Vichtis å strand
Averia
Olkkala
Enäjärvi
Irjala
Kiviojantie
Salmijärvi
Vanjokis mynning
 
24/2010
36/2011
51/2012
53/2012
55/2012
77/2013
79/2013
94/2014
96/2014
98/2014
119/2015
142/2016
144/2016
146/2016
161/2017
Tervalampi
Lautoja
Kurjolampi
Pääkslahti
Selki station
Haimo
Sipilänmäki
Moksjärvi
Jokikunta
Vesikansa
Hulttilanjoki
Sitinoja avrinningsområde
Poikkipuoliainen
Koikkala
Tervalampi och Huhmarjärvi
      

 

 


Suomeksi