Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Lägesrapporter

På basen av informationen som samlas in under karterings- och rådgivningsbesöken för avloppsvattenprojektet i Västra Nyland sammanställs årligen en utredning över behandlingen av avloppsvattnet, samt hur bestämmelserna följs angående det på projektets verksamhetsområde. Dessa utredningar kallas lägesrapporter, och i dem gås varje år igenom de karterade fastigheternas läge av avloppsvattenbehandlingen.

I rapporterna finns information om t.ex. genomgångna avloppssystemen på de karterade fastigheterna, deras förnyelsebehov samt dokumenteringens tillstånd. Fast- och fritidsbosatta objekt behandlas skilt och resultaten för varje år jämförs med de tidigare årens resultat.

Lägesrapporter har gjorts sedan år 2009 och de har publicerats i samband med slutrapporterna för Västra Nylands avloppsvattenprojekt.

 • Lägesrapport 2017
  • Karterade fastigheter 816 ts. och objekt 875 st., förverkligande 68,5 %
  • Karterade områden 16 st., varar på två områden fortsatte rådgivningen från tidigare år
 • Lägesrapport 2016
  • Karterade fastigheter 1260 st och objekt 1402 st, förverkligande 71 %
  • Karterade områden 33 st, varar pä sex områden fortsatte rådgivningen från tidigare år
 • Lägesrapport 2015
  • Karterade fastigheter 904 st och objekt 965 st, förverkligande 67 %.
  • Karterade områden 23 st, varav på ett område fortsatte rådgivningen från tidigare året.
 • Lägesrapport 2014
  • Karterade fastigheter 901 st och objekt 981 st, förverkligande 77 %.
  • Karterade områden 20 st, varav på två områden fortsatte rådgivningen från tidigare år.
 • Lägesrapport 2013
  • Karterade fastigheter 1009 st och objekt 1101 st, förverkligande 77 %.
  • Karterade områden 26 st.
 • Lägesrapport 2012
  • Karterade objekt 998 st, förverkligande 81 %.
  • Karterade områden 22 st.
 • Lägesrapport 2011
  • Karterade objekt 650 st, förverkligande 82 %.
  • Karterade områden 15 st.
 • Startläge 2010
  • Täcker åren 2009 och 2010.
  • Karterade objekt totalt 588 st, förverkligande 61,3 %.
  • Karterade områden totalt 19 st.
 • Rapport om karterings- och rådgivningsbesök 2009 (på finska)
  • Rapport om avloppsvattenkarteringar och rådgivningsarbete gjort i Raseborg, Lojo, Nummi-Pusula och Sjundeå.
  • Rådgivningens pilotprojekt.
  • Karterade fastigheter 173 st och objekt 183 st, förverkligande ca 29 %.
  • Karterade områden 11 st.