Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Behandling av avloppsvatten i västra Nyland

Information om avloppsvattensystem som Västra Nylands avloppsvattenprojekt har samlat in under karterings- och rådgivningsbesök har satts ihop till olika sammandrag. De mest väsentliga av dessa är:

 

LÄGESRAPPORTER

Av hela projektområdet sammanställs en årlig lägesrapport inom ramen för projektfinansieringen rörande avloppsvattenbehandlingens nuläge. Dessa rapporter har gjorts sedan 2009 och har publicerats i anslutning till Västra Nyland avloppsvattenprojekts slutrapporter.

 

OMRÅDESREGISTER

För att beskriva läget inom avloppsvattenbehandling vid karterings- och rådgivningsbesökens målområden sammanställdes år 2012 regionala sammanfattningar, ett så kallat områdesregister. Områdesregistret omfattar sammanfattningar från 57 områden (grundvattenområde, byakoncentration, strandområde ...) som utgår i stora drag från geografiska gränser (denna benämning är inte nödvändigtvis samma som namnet på regioner och byar) och numreras med löpande nummer i stort sett kronologisk ordning (löpande nummer/år då kartläggningen inleddes). Områdesregistret finns tills vidare i sin helhet endast på finska. Områdesregisterkorten är länkade enskilt på nedanstående karta och lista. Du kan också ladda områdesregistret som helhet. Registret kommer att uppdateras varje år varefter nya karteringsområden slutförs och gamla kompletteras. Ytterligare information om områdesregistret fås av projektets personal.

För ytterligare information över områdena, välj område på kartan.

Öppna i stor kartan

Områdesregister kommunvist

Kommun

Områdesnummer

Områdesbenämning

 
Områdesnummer 

Områdesbenämning

Hangö
     
 
13/2010
25/2011
27/2011
81/2014
100/2015
Santala-Grönkulla
Krogars
Täktom
Ekö
Söderbonäs
 
14/2010
26/2011
58/2013
99/2015
Täktom-Norrkulla
Byö
Tvärminne
Öbyvägen-Lappviks gårdväg
Ingå
     
 
15/2010
37/2012
59/2013
61/2013
82/2014
84/2014
Torpmalmsvägen
Ingarskila
Degerby
Ingå station
Barösund
Kärrby
 
28/2011
38/2012
60/2013
62/2013
83/2014
101/2015
Malm-Torbacka
Täkter
Haga
Kocksbyvägen
Innanbäck
Solberg
Högfors
     
 
17/2010
63/2013
65/2013
85/2014
102/2015
Vattola-Järvenpää
Jouhtenanjärvi
Små sjöar
Onkimaanjärvi
Ahmoonlammi
 
57/2012
64/2013
66/2013
86/2014
103/2015
Pyhäjärvi tillrinningsområde
Kolmpersjärvi
Vähävesi
Vaskijärvi
Saavajoki
Kyrkslätt     
 
87/2014
105/2015
107/2015
109/2015
Kylmälä
Espogård
Kolmiranta
Kvarnby
 
104/2015
106/2015
108/2015
110/2015
Ahvenlampi
Evitskog
Långvik
Tampaja
Lojo
     
 
01/2009
03/2009
05/2009
07/2009
19/2010
21/2010
30/2011
32/2011
40/2012
42/2012
44/2012
68/2013
70/2013
88/2014
90/2014
111/2015
113/2015
Lehmijärvi
Vivamo
Keräkankare
Saukkola
Isosaari
Kolmpersjärvi
Lylyinen
Pauni
Myllylahti
Lohilampi
Härkäjoki
Ikkala
Saukkola Fakki 
Ikkala
Puujärvi
Immula
Mårbacka
 
02/2009
04/2009
06/2009
16/2010
18/2010
20/2010
29/2011
31/2011
39/2012
41/2012
43/2012
67/2013
69/2013
71/2013
89/2014
112/2015
114/2015
Nummenkylä
Hyönölä
Oinola
Mustlahti
Huhtasaari
Kuulukainen
Tupasaari
Mäntylä
Kontolanniemi
Karstu
Niemennummi
Härjänvatsa
Linnaniemi
Talpela
Orsnäs
Kittfall
Vasarla
Raseborg
     
 
08/2009
10/2009
46/2012
73/2013
91/2014
Grundsjö 
Sjösäng
Lillgård
Kullasjö
Kvigos
 
09/2009
45/2012
72/2013
74/2013
115/2015
Långstrand-Vimonböle-Öby
Bredvik
Grabbskog
Kvarnträsk, Karis
Raseborgs å
Sjundeå
     
 
11/2009
22/2010
34/2011
48/2012
75/2013
92/2014
116/2015
Lappers
Korpirauha
Sunnanvik
Fall
Karskog
Kaffelandet
Björnträsk
 
12/2009
33/2011
47/2012
49/2012
76/2013
93/2014
117/2015
Rödjan
Herrdal
Böle
Pickala
Längs Näsbyvägen
Svidja
Käla
Vichtis
     
 
23/2010
35/2011
50/2012
52/2012
54/2012
56/2012
78/2013
80/2013 
95/2014
97/2014
118/2015
120/2015
Oinasjoki
Isolähde
Kaitlampi
Olkkala
Selki
Valkjärvi
Huhtapelto
Vichtis å strand
Averia
Olkkala
Enäjärvi
Irjala
 
24/2010
36/2011
51/2012
53/2012
55/2012
77/2013
79/2013
94/2014
96/2014
98/2014
119/2015
Tervalampi
Lautoja
Kurjolampi
Pääkslahti
Selki station
Haimo
Sipilänmäki
Moksjärvi
Jokikunta
Vesikansa
Hulttilanjoki
      


Suomeksi