Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Lägesrapporter

Kontakt :: Lägesrapporter

Tillstånd för behandling av avloppvattnet

Bekanta dig med läget över behandlingen av avloppsvattnet på glesbygden i västra Nyland med hjälp av kartan nedan. Behandlingen av avloppsvatten har utretts med karterings- och rådgivningsbesök på 174 områden sedan 2009.

För ytterligare information över områdena, välj område på kartan.

Öppna i stor kartan

Under åren 2009-2018 har över 7 500 karterings- och rådgivningsbesök gjorts på specialområden i Glesbygdens Avloppsvattenprojekt. Specialområden har valts i samarbete med kommunerna som är med i projektet (Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis). Rådgivningsområden har i allmänhet varit grundvatten- och strandområden, tätt bebodda glesbygds- samt vattentjänstens utvecklingsområden.

Tilläggsinformation om vattendragen i Västra Nyland finns på Vattnens kvalitet –hemsidorna.

vene

Bild: Ibland byts fordonet ut mot en båt på känsliga områden.