Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Kontaktuppgifter

Kommun Raseborg
Besökadress Ystadsgatan 3
Postadress PB 58
Postnummer och postanstalt 10611 Raseborg
E-postadress raseborg(at)raseborg.fi
Telefonnummer 019 289 2000

WWW-sidor

www.raseborg.fi

Byggnadstillsyn

Raseborgs byggnadstillsyn

Miljötillsyn

Raseborgs miljöbyrå

Vattentjänstverk

Raseborgs vatten

Kontaktperson i avloppsvattenärenden

Miljöinspektör Jouni Stordell, tel: 019-289 2365

Avloppsvattenrådgivning

Västra Nylands avloppsvattenprojekt

Bestämmelser och anvisningar

Byggnadsordning

Byggnadsordning (godkänd 7.6.2010)

Avfallshanteringsbestämmelser

Västra Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser (från 1.1.2017)

Miljöskyddsföreskrifter

Raseborgs stads miljöskyddsbestämmelser (godkända 18.3.2015)

Anvisningar för behandling av avloppsvatten

Raseborgs stads allmänna anvisningar gällande avloppsvattenbehandling i glesbygden samt karttjänst över rekommendationerna.

Karttjänsten

Övriga dokument

Tillvägagångsanvisning för förnyandet av avloppssystemet (LINKKI-projektet 2018)

Blanketter

Utredning över avloppssystemet

Byggnadstillsynens blanketter, bl.a. sammandrag av plan för avloppssystem

Utveckling av vattentjänster

Raseborgs stads utvecklingsplan för vattentjänster (godkänd 2.12.2014) 

Tillbaka till kommunsökningen