Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Kontaktuppgifter

Kommun Kyrkslätt
Besökadress Ervastvägen 2
Postadress PL 20
Postnummer och postanstalt 02401 Kyrkslätt
E-postadress fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi eller kirjaamo(at)kirkkonummi.fi
Telefonnummer (09) 29671

WWW-sidor

http://www.kyrkslatt.fi/

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynsenheten

Miljötillsyn

Miljövårdsenheten

Vattentjänstverk

Vattenförsörjningsverket

Kontaktperson i avloppsvattenärenden

Miljöinspektör
Tel
. 09 2967 2276, telefontid ti och to kl 9-11

Avloppsvattenrådgivning

Västra Nylands avloppsvattenprojekt

Bestämmelser och anvisningar

Byggnadsordning

Kyrkslätts byggnadsordning.
Läs mer på kommunens hemsida.

Avfallshanteringsbestämmelser

Kyrkslätts kommunala avfallshantering sköts av HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster.
Kyrkslätts allmänna avfallsdirektiv.

Ansvaret för transporten av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar från bostadsfastigheter utanför avloppsnätet överförs stegvis till HRM:s avfallshantering från 1.4.2017. Läs mera från HRM sidor.

Miljöskyddsföreskrifter

Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifter trädde i kraft 10.8.2006.

Mer information på kommunens hemsidor.

Anvisningar för behandling av avloppsvatten

Se Västra Nylands avloppsvattenprojekts hemsidor: http://www.hajavesi.fi/se/huvudsidan

Övriga dokument

Ansökan om åtgärdstillstånd: ändring av fastighetens avloppsvattensystem

Förfaringssätt för förnyande av avloppsvattensystemet (LINKKI-projektet 2018)

Blanketter

Utredning om fastighetens avloppssystem
Ansökan om åtgärdstillstånd

 

Utveckling av vattentjänster

Utveckling av vattenförsörjningstjänsterna i kommunen

Vattenförsörjningens utvecklingsplan är under beredning, läs mer på kommunens hemsida.

Tillbaka till kommunsökningen