Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Kontaktuppgifter

Kommun Lappträsk
Besökadress Lappträskvägen 20 A
Postadress Lappträskvägen 20 A
Postnummer och postanstalt 07800 Lappträsk
E-postadress ulla-maija.turja(at)lapinjarvi.fi
Telefonnummer 0500 834 390

WWW-sidor

www.lapinjarvi.fi/se

Byggnadstillsyn

Miljötillsyn

Miljötillsyns websidor

Vattentjänstverk

Tekniska väsendets websidor

Kontaktperson i avloppsvattenärenden

Byggnadsinspektör Ulla-Maija Turja
0500 834 390, ulla-maija.turja(at)lapinjarvi.fi

Avloppsvattenrådgivning

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å
www.vesi-ilma.fi

Bestämmelser och anvisningar

Byggnadsordning

Byggnadsordning för Lappträsk kommun 19.12.2001

Avfallshanteringsbestämmelser

Avfallshanteringsbestämmelser i Lappträsk 1.1.2011

Miljöskyddsföreskrifter

Lappträsk kommun miljöskyddsföreskrifter 17.12.2003

Anvisningar för behandling av avloppsvatten

Kommunens direktiv för avloppsvatten

Övriga dokument

Blanketter

Utredning över avloppsreninssystemet

Sammandrag av planering av avloppsreningssystem

Granskningsprotokoll för avloppsreningssystem

Utveckling av vattentjänster

Tillägsinformation: Teknisk direktör Hannu Niemi
019 510 86 35, hannu.niemi(at)lapinjarvi.fi

Tillbaka till kommunsökningen