Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Kontaktuppgifter

Kommun Korsholm
Besökadress Centrumvägen 4
Postadress Centrumvägen 4
Postnummer och postanstalt 65610 Korsholm
E-postadress info@korsholm.fi
Telefonnummer +358 (0)6 327 7111

WWW-sidor

www.korsholm.fi

Byggnadstillsyn

Byggande

Miljötillsyn

Västkustens miljöenhet

Vattentjänstverk

Vattentjänstverket

Bestämmelser och anvisningar

Byggnadsordning

Byggnadsordning

Avfallshanteringsbestämmelser

Avfallshantering

Miljöskyddsföreskrifter

Mijlöskyddsföreskrifter väntas bli godkända under året 2014

Anvisningar för behandling av avloppsvatten

Avloppsvatten

Övriga dokument

Blanketter

Utredning över avloppssystemet

Tillbaka till kommunsökningen