Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Kommuninformation

Kontakt :: Kommuninformation
Tillbaka till En Guide till avloppsvattnets världSuomeksi

 


Kommuninformation

Kommunerna kan ge lokala bestämmelser om avloppsvattenbehandlingen som komplettering till den landsomfattande lagstiftningen. Bestämmelserna kan gälla specialförhållanden eller områden känsliga för störningar, som till exempel strand- eller grundvattenområden, och de kan innefatta skyddsavstånd, tidsfrister eller strängare behandlingskrav. Bestämmelser kan finnas i bl.a. miljöskyddsföreskrifterna och byggnadsordningen samt avfalls- och hälsoskyddsbestämmelserna.

Bestämmelserna kan variera märkbart mellan olika kommuner. Därför är det alltid viktigt att ta reda på vilka bestämmelser som gäller i den egna kommunen. I en del kommuner finns det även instruktioner som är mindre strikta än bestämmelser som ändå lönar sig för speciellt planerare att använda sig av.

I Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s sökmaskin kan du söka kommunernas kontaktuppgifter, bestämmelser, instruktioner, blanketter och planer vad gäller glesbygdens avloppsvatten i de fall att vi har fått tillgång till kommunens uppgifter. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som har getts av kommunerna och förbundet kan inte garantera dess riktighet. För aktuella uppgifter lönar det sig även att kontakta kommunen.

Hittar du inte din kommuns uppgifter? I sökmaskinen finns främst information från de kommuner som deltar i vattenskyddsföreningarnas verksamhet bl.a. rådgivningsprojekt. Om du vill att även din kommuns uppgifter skall finnas i sökmaskinen- be din kommun ta kontakt till de som upprätthåller sidorna ( jatevesi (at) vesiensuojelu.fi ) eller till den lokala vattenskyddsföreningen.

Välj kommun