Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Informationsbank

Kontakt :: Informationsbank :: Vattenandelslag :: Bildningsprocessen/Eteneminen

Bildningsprocessen

Att gå fram i ett vattenandelslagsprojekt innebär följande steg: Översiktsplanering, grundande av vattenandelslag, att göra upp en utredningsplan, utredning av finansiering, byggplanering samt byggandet.

1. Översiktsplanering (arbetsgrupp, t.ex. vald av en bystämma)

2. Grundandet av ett vattenandelslag (de blivande medlemmarna i andelslaget)

3. Utredningsplanen (en planerare i samarbete med andelsägare och andra bybor)

4. Finansiering (arbetsgrupp och/eller andelsägare)

5. Byggplanering (en planerare på basen av utredningsplanen)

6. Tillstånd

7. Byggandet (en entreprenör; andelslagets representant som övervakare)

  • Bilder bl.a. om byggandet av vattentjänster (Anl Borgå Skärgårds Vattentjänstverk)

8. Ibruktagande