Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Informationsbank

Kontakt :: Informationsbank :: Vattenandelslag

Vattenandelslag

Det lönar sig att fastighetsägare kombinerar krafterna i ordnandet av avloppshantering. Kommunens utvecklingsplan för vattentjänster visar ofta, var gemensamma lösningar är möjliga.

Det finns flere fördelar med de gemensamma avloppslösningarna:

 • Riktigt hög användarvänligheten: att använd och betala
 • God och säker reningsgresultat
 • Belastningen leds utanför den egna tomten
 • Fastighetens värde stiger
 • Service kan ordnas gemensamt eller som köptjänst
 • Ekonomiskt stöd för byggandet finns att tillgå

Tekniska lösningar för gemensamt avlopp:

 1. Byns gemensamma överföringsrör som ansluts till det närmaste vattentjänstverkets nätverk.
 2. Byns gemensamma reningsverk för avlopp.
 3. Grannarnas (2 eller flera) gemensamma reningsverk.

Med den moderna dräneringstekniken kan man gå över längre distanser i svårare terräng. Man använder gravitations- och tryckavlopp enligt behov, också tillsammans.

Att grunda ett andelslag är ett naturligt sätt att organisera sig när en grupp fastighetsägare börjar med att ordna avloppshanteringen tillsammans. Det finns färdiga dokumentmodeller för grundandet av ett vattenandelslag och ett andelslag kan söka statens stöd för vatten och avlopp.

När det gäller gemensamma system för endast några få fastigheter, kan vattenandelslag vara rätt så tung organiseringsform. I sådana här fall kan man gå vidare enligt avtal. Förverkligandet av det gemensamma avloppsvattenprojektet skall planeras extra noggrannt. Keski-Suomen vesihuoltoyrittäjien koulutushanke har publicerat anvisningar för hur man går tillväga med gemensamma projekt mellan 2-10 fastigheter: Ohjeita 2-10 kiinteistön yhteisten jätevesijärjestelmien toteuttamiseen (på finska).

Bra guider (på finska):

 • Egentliga Finlands ELY-centralens miljöguide 1/2010: Vesihuolto-osuuskunta samt Nylands miljöcentrals publikation Vattenandelslagets ABC (obs. från år 2005) är praktiska guider för alla som planerar att grunda vattenandelslag. Publikationerna handlar om vattenförsörjningens specialfrågor ur vattenandelslagets synvinkel.
 • Kommunförbundets guide Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat (2013) presenterar kvalitetsmässiga förfaringssätt vad gäller åtgärder som omfattar vattentjänster.
 • Pellervo-seuras publikation Osuuskunnan perustajan opas ger råd och guidning i ärenden som har att göra mera med andelslagets förvaltning.

Under de senaste åren har vi i västra Nyland skaffat oss praktisk erfarenhet om att grunda vattenandelslag. Det lönar sig att lära sig från andras erfarenheter:

Vattenandelslag som tar hand om avlopp finns det flere hundra i Finland och det grundas mera hela tiden. Praktiska erfarenheter av att driva vattenandelslag har dokumenterat bl.a.

Vatten- och avloppsverksföreningen i Finland rf är branschens samarbetsorganisation, som ett andelslag kan få värdefull kunskap av om den blir medlem. Även andra takorganisation för vattenandelslag finns, bl.a. Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry och Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry.

 


Suomeksi


 

Bild. byggarbeten i Skåldö vattenandelslag, i Ekenäs hösten 2007.

 

Bild. Leikkilävägens vattenandelslags inledande möte i Sammatti i januari 2008.

 

Bild. Västra Nylands vattenandelslag bekantar sig med byareningsverket i Emäsalo 24.7.2008, Carl-Johan Virta