Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Toalett utan vatten

Det enklaste och miljövänligaste sättet att behandla avloppsvattnet på tomten är om WC- produkter inte sköljs i avloppet. I stället för en vattentoalett används en helt torr toalett eller en extremt snålspolande toalett. Det som ännu behöver behandlas är endast tvättvattnen som uppstår i köket och i tvättutrymmen.

Fördelar:

  • Avloppsproblemet är till hälften löst, avloppsvattenmängden minimeras, halter av näring i avloppsvattnet minskas och bakterierna i avföringen blandas inte med avloppsvatten
  • Besparningar i avloppsvattensystemets investerings- och brukskostnader, det räcker med enklare metoder att rena tvättvattnen
  • Slutproduktens volym är liten, vilket underlättar behandlingen och minskar det eventuella behovet för transport
  • Som bäst är slutprodukten en nyttighet (trädgårdsmull) och inte avfall som kräver vidarebehandling (slam)
  • Funktionsstörningar (frysning mm.) minskar, även om fastigheten skulle vara endast i sommarbruk
  • Miljövänligt: det rena vattnet förblir rent och förbruket av naturresurser och energi som avloppshanteringen kräver minimeras

Toaletten utan vatten (torrtoalett) kan vara till exempel komposterande, avdunstande, frysande eller förbrännande. Det väsentliga är att avföringen och urinen inte överhuvudtaget slipper i avloppet. Toalettprodukten behandlas som skilt fraktion på tomten eller någon annanstans. Den komposterande toaletten är extra miljövänlig eftersom produkterna behandlas på ursprungsplats på ett naturligt sätt, under kontrollerade förhållanden. Som tilläggsegenskap kan en torrtoalett ha urinseparering. Den separerade produkten är däremot problematisk, främsta valet är att avleda urinen i sluten behållare för eventuell användning för gödsling på tomten.

En extremt snålspolande toalett sköljer med bara ca. en halv liter vatten per gång. Produkten leds inte heller i avloppssystemet, utan till en skild behållare. Jämförelsevis kan man nämna att en vanlig vattentoalett omvandlar 5-10 liter rent vatten till avloppsvatten med varje sköljning.

 


Suomeksi


 huussi

Bild: Modern torrtoalett


Tilläggsuppgifter:

En guide till avloppsvattnets värld: Vattenfria eller vattensnåla toaletter

Kuivakäymäläseura Huussi ry: Erfarenheter av torrtoaletter (på finska)

Suomalaiset kuivakäymälät: -broschyr (på finska)

Finlands miljöcentral: komposterande toaletter

Utedass enligt förordningens krav: broschyr

 

Svenska modeller (http://www.avloppsguiden.se/):

Olika typer av toaletter - jämförelse av olika modeller

Toaletter för källsortering - undertryckstoaletter och urinseparering

Ta hand om urin, latrin och slam på din egen tomt