Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Village Waters

Water Emissions and their Reduction in Village Communities.

Projektets målsättning är att bygga upp ett nätverktyg, med vars hjälp de, som bor på glesbygdsområden, kan finna den för de egna behoven lämpliga, kostnadseffektiva och ur miljöhänseende de bästa avloppsvattenbehandlingssystemen. Läs mera här.

Village Waters