Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Projekt 2011

I Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt 2011, LINKKI-projektet, bedömdes och förbättradess avloppsvattenrådgivningens effektivitet. Till projektets verksamhet hörde bl.a.

  • Samla in respons för de karterings- och rådgivningsbesök som utfördes år 2010
  • Bedöma effektiviteten av tillvägagångssättet utgående från responsen
  • Utveckla karterings- och rådgivningsbesökens handlingsmönster vidare på basen av den insamlade responsen och erfarenheterna
  • Testa det utvecklade handlingsmönstret på områdets fastigheter

Projektets Slutrapport och Lägesrapport

Vid sidan av att testa och utveckla tillvägagångssättet fortsatte projektet att koordinera kommunernas samarbete i området, samt rådgivnings- och informeringsarbetet, där vi strävade efter att ta i bruk nya, lättare kommunikationsmetoder.

Projektet hade tillräckligt med arbete inom avloppsvattenrådgivningen, då lagstiftningen förnyades - vilket påverkar både de bosatta inom glesbygdsområdena och kommunernas och andra aktörers ansvarsområden.

Projektet finansierades av kommunerna i området (Hangö, Ingå, Karislojo, Högfors, Lojo, Nummi-Pusula, Sjundeå och Vichtis) och Nylands förbund.

 


Suomeksi