Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Projektets verksamhet

HÄNDELSER

Vem för avloppsvattenvalsen? -Seminariet för högaktuella avloppsfrågor 15.11.2010 i Lojo. (Presentationerna är på finska)

Lösningar på avloppsvattenproblem-seminarium för branschens sakkunniga 12.11.2009 i Lojo. (Presentationerna är på finska)

RÅDGIVNINGSMATERIAL

- Webbsidor gällande avloppsvatten i västra Nyland-broschyr

- Allmänna bruks- och underhållsanvisningar för avloppsvattensystem, (källa www.vesiensuojelu.fi), obs! i första hand uppföljs tillverkarens anvisningar

- Modell för en bruksdagbok

- Tillvägagångssätt vid förnyandet av ett avloppsvattensystem, kommunvis anvisning 

- Anvisning om hur man bygger ett utedass

ANNAT MATERIAL

- Broschyr: Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2009-2010 (A4, pdf)
- Kartläggningsblankett (4 sidor, pdf)

RAPPORTER (på finska)