Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Informationsbank

Kontakt :: Informationsbank :: Projekt :: Projekt 2009-2010 :: Projektets förvaltning

Projektets förvaltning

Projektet förverkligas enligt projektplan och arbetsplan. Projektets framskridning övervakas och planeras av ledningsgruppen, som består av representanter av finansiärer (kommunerna och Nylands förbund).

Dokumenten är i huvudsak på finska

Projektplaner:

Projektets rapporter:

Styrgruppens möte:

Arbetsgruppens möte: