Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Informationsbank

Kontakt :: Informationsbank :: Projekt :: Projekt 2009-2010

Projekt 2009 - 2010

Projektet heter "Förverkligande av glesbygdens avloppsvattenbehandling i områden som är speciella ur vattenskydds synvinkel och när det gäller planering av markanvänding, samt kommunernas gemensamma förfaringsmodeller i västra Nyland 2009-2010" och dess målsättningar är att

  • Uppmuntra fastighetsägare att förnya sitt avloppsvattensystem och välja den bästa tekniken ur vattenskydds synvinkel
  • Planera en för västra-Nylands förhållanden lämplig verksamhetsmodell för tillämpande av avloppsvattenförordningen. Tyngdpunkten ligger på de ur vattenskydds- och markplanerings synvinkel speciella områden, såsom grundvattenområden, strandområden och tätt bebyggda områden
  • Prioritera det arbetet som görs på området samt att göra och testa modeller för vettigaste förfaringssätten med tanke på året 2014 samt tiden efter det.

Projektets Slutrapport och Lägesrapport

Till projektets centrala verksamheter hör fastighetsbesök på de speciella områden, med hjälp av kommunernas sommararbetare. Med hjälp av de erfarenheter som fastighetsbesöken ger förbereds anvisningar och rekommendationer för avloppshantering på specialområden. Samtidigt samlas information in om hur verkställandet av den sk. avloppsförordningen har kommit igång. Dessutom ordnas det utbildningstillfällen och information där branschens aktuella ärenden förmedlas till invånare, kommuntjänstemän samt till andra branschens aktörer.

neuvonta
Bild: Rådgivare i sitt jobb.

Suomeksi