Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Projektets verksamhet

Projektets verksamhet finns sammanställd i projektets slutrapport (pdf, på finska)

Ordnade händelser:

Kartläggning:

Broschyrer och material:

Pressmeddelanden:

Projektets mellanrapporter och slutrapport (på finska):

Ledningsgruppens möte (på finska):

Arbetsgruppens möte (på finska):