Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Informationsbank

Kontakt :: Informationsbank :: Projekt :: Projekt 2007-2008 :: Projektets förvaltning

Projektets förvaltning

I projektorganisation hör ledningsgrupp, arbetsgrupp, projektchef, sakkunnig inom avloppshantering/ projektsekreterare samt projektarbetare.

I ledningsgruppen är de 12 deltagande kommunerna samt Nylands förbund representerade. Ledningsgruppens uppgift är att följa upp projektets innehåll och ekonomi samt att hålla projektet i rätt linje ur finansiärssynvinkeln. I arbetsgruppen kläcker sakkunniga i kommunernas tekniska- och miljöavdelningen idéer om projektets verksamhet och byter information och erfarenheter.

Projektets anställda i LUVY rf år 2008 är projektchef, MMM Virpi Sahi (ca. 3 personarbetsmånader), projektsekreterare och sakkunnig inom avloppshantering, YH miljöplanerare Minttu Peuraniemi (12 personarbetsmånader) samt projektarbetare, YH miljöplanerare Harri Mulari.

Projektet finansieras av kommunerna, Nylands förbund och LUVY rf och projektets totalbudget för åren 2007 - 2008 är 125 000 €. Projektets övervakare i Nylands förbund är miljöplanerare Lasse Rekola.

 


Suomeksi