Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Informationsbank

Kontakt :: Informationsbank :: Projekt :: Projekt 2007-2008 :: Deltagare och målgrupp

Deltagare och målgrupp

De västnyländska kommunernas arbetsgrupp för avloppsvatten började sitt jobb år 2004. Arbetets syfte har varit att skapa mellan kommunerna likadana handlingssätt och anvisningar gällande avloppshanteringen.

Västra Nylands avloppsvattenprojekt startades år 2007 för att fortsätta arbetet. I projektet är 12 kommuner med: Ekenäs, Hangö, Högfors, Ingå, Karis, Karislojo, Lojo, Nummis-Pusula, Pojo, Sammatti, Sjundeå och Vichtis.

I målgruppen hör speciellt:

  • invånare och invånarföreningar i glesbygden
  • planerare av avloppsanläggningar
  • entreprenörer som bygger eller installerar avloppsvattensystem
  • kommunernas myndigheter i den tekniska- och miljöavdelningen