Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Informationsbank

Kontakt :: Informationsbank :: Projekt :: Projekt 2007-2008

Projekt 2007 - 2008

Syftet med projektet "Befrämjandet av regionala avloppsvattenlösningar och utveckling av planeringskvalitet av fastighetsvisa avloppsanläggningar" var

  • Uppmuntra kommunerna och deras invånare till regionala gemensamma lösningar för avloppsvattenhantering (vattenandelslag)
  • Höja kvaliteten på fastighetsvisa avloppsvattenplaner så att de motsvarar förordningens kvalitet
  • Förbättra avloppsplanerarnas kunnskaper

Projektets slutrapport: Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007-2008 Minttu Peuraniemi, Virpi Sahi, Jaana Marttila. Julkaisu 190. ISBN 978-952-250-000-7 (nid.) ISBN 978-952-250-001-4 (pdf). Förfrågningar: LUVY r.f.

Projektets anställda i LUVY rf år 2008 var projektchef, MMM Virpi Sahi (ca. 3 personarbetsmånader), projektsekreterare och sakkunnig inom avloppshantering, YH miljöplanerare Minttu Peuraniemi (12 personarbetsmånader) samt projektarbetare, YH miljöplanerare Harri Mulari.

Projektet finansierades av kommunerna, Nylands förbund och LUVY rf och projektets totalbudget för åren 2007 - 2008 är 125 000 €. Projektets övervakare i Nylands förbund är miljöplanerare Lasse Rekola.

 


Suomeksi