Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Projekt

Västra Nylands avloppsvattenprojekt baserar sig på Strategi för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2009-2013 och DEN NYA STRATEGIN 2014-2021, som har blivit godkänt i alla områdets kommuner. Projekten finansieras av områdets kommuner med sin frivilliga medlemsavgift i Västra Nylands vatten och miljö r.f. Utöver kommunfinansiering ansöks finansiering från utomstående, varav Nylands NTM-central har varit den mest betydande under de senaste åren.. Som koordinator för projekten fungerar Västra Nylands vatten och miljö r.f.

Samarbetet mellan kommunerna har påbörjats redan år 2004 när den sk. avloppsvattenförordning trädde i kraft. I samband med samarbetet ordnades det planerarutbildning, informationstillfällen samt gjordes gemensamma blanketter, anvisningar och nätsidor.

Åren 2007-2011 förverkligades samarbetet i form av utvecklingsprojekt:

Från och med 2012 har karterings- och rådgivningsarbetet från de tidigare utvecklingsprojekten fortsatt med finansiering från bidrag från miljöministeriets avloppsrådgivning.

Västra Nylands avloppsvattenprojekt har nära samarbete med bl.a. JÄSSI-projektet 

kuva


 

Suomeksi