Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Rening på egen tomt

Innan man bygger ett eget avloppshanteringssystem lönar det sig alltid att reda ut om det är möjligt att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet eller till ett byavist reningsverk t.ex. via ett vattenandelslag

Om avloppsvattnet renas på egen tomt, är det ytterst viktigt att planera, dimensionera och sköta systemet rätt. För att få en fastighetsvis avloppsanläggning funktionsdugligt behöver man en professionell planerare som beaktar tomtens naturförhållanden samt invånarnas avloppsvattenmängd, och -kvalitet. Lika viktigt är att använda och underhålla systemet rätt.

Det enklaste och mest miljövänliga sättet att behandla avloppsvattnet på tomten är om WC- produkten inte sköljs i avloppet. I stället för en vattentoalett används en torrtoalett, vilket gör att de sk. ”svarta” avloppsvattnen, som är mera krävande att renas, inte uppstår. Tvättvattnen som uppstår i köket och i tvättutrymmen, sk. ”gråa” avloppsvatten, är lättare att rena enligt avloppsförordningens krav på grund av sin mängd och kvalitet. Läs vidare ...

Om det uppstår wc-vatten på fastigheten, kan de ofta ledas skilt från annat avloppsvatten till en sluten tank. I synnerhet i nybyggen bör man från början planera toalettens avloppsrör skilt för sig ända till utsidan av huset. På så sätt förhindrar inte husets inre rörsystem behandlingsalternativen. Även de befintliga rörsystemen i fastigheten bör utredas, eftersom det i 40 % av fastigheterna finns detta ”tvårörs-” eller ”skilt avlopp” färdigt och i andra fastigheter kan det ordnas med relativt små kostnader.

För det avloppshanteringssystem som är i bruk bör det finnas en skriftlig utredning, som förvaras på fastigheten. Det lönar sig att göra eller ha en utredning gjord åt sig, för det är ett papper som sparar pengar:

  • från den framgår det befintliga systemets struktur, funktionsprincip och skick, som annars är svårt att beräkna eftersom den byggda strukturen är under marken.
  • från den framgår systemets förnyelsebehov.
  • från den framgår servicebehov.
  • från den kan man göra en vettig plan för att förnya systemet, möjligtvis genom att använda sig av befintliga strukturer.
  • vid ägarbyten går informationen säkert vidare.

Om det nuvarande systemet kräver förnyelse, är det bäst att vända sig till en professionell planerare. För att bygga eller förnya ett avloppsvattensystem krävs det lov enligt markanvändnings- och byggnadslagen. Då det gäller förnyelse krävs det oftast ett åtgärdstillstånd och då det gäller nybyggen så avgörs avloppsvattnets behandling i samband med byggnadslovet. Var alltså i kontakt med kommunen! Du kan läsa om de olika alternativen för behandling av avloppsvatten på En guide till avloppsvattnens värld- sidan, men notera att kommunen kan ha egna bestämmelser som avviker från avloppsförordningen!

Vad kostar ett avloppssystem? Ekologiska alternativ är förmånligast. Detta utredde Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å rf: Selvitys eri jätevesijärjestelmien hankkimiskustannuksista, järjestelmän vuotuiseen ylläpitoon kohdistuvista kustannuksista ja huoltotarpeesta jätevesiasetukse tavoitteisiin pääsemiseksi (pdf, på finska, 37 sidor).

Fyller minireningsverk glesbygdens avloppsreningskrav i enlighet med förordningen?

kuva

Bild: Vanliga avloppssystem.


Suomeksi


Tilläggsinformation:

Avloppsvattenguide -på hemsidorna finns information om fastighetsvis avloppsvattenhantering

AVLOPPSVATTENGUIDE - broschyr

Från sökmaskin för branschens företagare hittar du avloppsvattenföretagaren närmast dig

Kommuninformation - från kommunsökmaskinen hittar du din egen hemkommuns bestämmelser angående glesbygdens avloppsvatten

Kuivakäymäläseura Huussi ry - rådger om torrtoaletter (på finska)

Finlands miljöcentral - Avloppsfakta

Finlands miljöcentrals sidor om torrtoaletter