Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Informationsbank

Kontakt :: Informationsbank

Informationsbank

Informationsmängden som finns angående behandlingen av avloppsvattnet på glesbygden är stort. I denna informationsbank finns kortfattat de viktigaste aspekten för behandling av avloppsvattnet samlade under egna rubriker.

På sidan Projekt finns beskrivningar om de olika avloppsrådgivningsprojekt som har gjorts på glesbygden i Västra Nyland.

Under Avloppslagstiftningen finns sammanfattat lagstiftningen som gäller för behandling av glesbygdens avloppsvatten.

I Karteringsresultaten finns information om tillståndet för behandlingen av avloppsvattnet i Västra Nyland.

Information om vattenfria och snålspolande toaletter finns under Torrtoalett.

Användbara broschyrer och skriftligt material om avloppsvatten är samlade under Rådgivningsmaterial.

På sidan Eget system finns tilläggsinformation om avloppsvattnets behandling på den egna tomten.

Under Planering finns information om planering av avloppssystemet och kraven gällande planen.

Tilläggsinformation om lösningar för gemensamma avloppssystem finns under Vattenandelslag.

tietopankki