Kontakt :: Huvudsidan :: Kampanjen

Gå tillbaks till En guide till avloppsvattnets värld


BLICKEN I BRUNNEN! -kampanj

blick i brunnen 

Den riksomfattande avloppsvattenveckan till ära utmanar Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland r.f. glesbygdens invånare till att blicka ner i avloppsbrunnen. En visuell kontroll av brunnen ingår som en betydande del av avloppssytemets underhåll på fastigheten, då många underhållsåtgärder kan göras genom visuell bedömning. En blick i systemet berättar mycket om avloppssystemets tillstånd, bla. om brunnarna är i behov av tömning eller restaurering.

Läs meddelandet 15.4.2013

Nedan några blickanvisningar:

Gör en utredning över avloppssystemet, om en sådan redan inte finns:

Granska avloppssystemet visuellt och ta till nödvändiga restaureringsåtgärder. Obs! Stig inte ner i brunnen, det är livsfarligt! Kom ihåg även arbetssäkerheten och skyddskläder!

Vid behov kan du få hjälp av en rådgivare, planerare eller serviceman. Fyll i åtgärderna i avloppssystemets bruksdagbok!

Om du ännu orkar, berätta om dina blickupplevelser till oss!