kala

Västra Nylands avloppsvattenprojekt, LINKKI, erbjuder kvalitetsmässig och opartisk rådgivning på glesbygden. Kontakta våra rådgivare.

kuva

esite

kuva

s

Tips!

Övergångstiden för förnyande av avloppsvattensystemen på strand- och grundvattenområden gäller fram till 31.10.2019.

Prova på vattenserviceverktyget som miljöförvaltnigen har utarbetat, Vesihuoltotulkki (verktyget på finska). Med hjälp av den får du förslag på de avloppsvattenbehandlingsalternativ som är mest lämpliga och ekonomiska för din fastighet. Samtidigt får du reda på om din fastighet befinner sig på känsligt område, till exempel på grundvattenområde.

Planeringen av systemets förnyande?

Information om kommunernas kravs finns i kommuninformation sökmotor.
Avloppsvattensystem planerare finns i sökmotor för företagare inom branschen


Glesbygdens avloppsvattenprojekt

Välkommen till Västra Nylands avloppsvattenprojekts webbsidor!

Bekanta dig med läget över behandlingen av avloppsvattnet på glesbygden i västra Nyland med hjälp av kartan nedan. Behandlingen av avloppsvatten har utretts med karterings- och rådgivningsbesök på 174 områden sedan 2009.

För ytterligare information över områdena, välj område på kartan.

Öppna i stor karta

Nyheter

05.07.2019

Avloppsvattensystemen på glesbygden borde uppfylla de lagstiftade reningskraven på strand- och grundvattenområden senast 31.10.2019

03.06.2019

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad förfrågan in medborgarnas uppgifter gällande vatten- och strandområden i Västra Nyland till stöd för planeringen av vattenvården. Varje observation är välkommen och viktig!

15.05.2019

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad förfrågan in medborgarnas uppgifter gällande vatten- och strandområden i Raseborg. Med hjälp av förfrågan kan du spara dina observationer, önskemål och bekymmer till stöd för planeringen av vattenvården.

13.05.2019

Hola Lake –projektet arrangerade tillsammans med Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset en fiskmatsdag lördagen den 4.5 i Pääkslahti vid Hiidenvesi sjö vid laavun, som byggts av och underhålls av föreningen Hiidenveden Purjehtijat.

29.04.2019

LINKKI-projektets fältsäsong startar i maj. Projektets rådgivare är också anträffbara vid olika evenemang under sommaren.