Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Huvudsidan

Kontakt :: Huvudsidan

Glesbygdens avloppsvattenprojekt

Välkommen till Västra Nylands avloppsvattenprojekts webbsidor!

Bekanta dig med läget över behandlingen av avloppsvattnet på glesbygden i västra Nyland med hjälp av kartan nedan. Behandlingen av avloppsvatten har utretts med karterings- och rådgivningsbesök på 120 områden sedan 2009.

För ytterligare information över områdena, välj område på kartan.

Öppna i stor kartan

Det finns tusentals fastigheter i den västnyländska glesbygden, vars avloppssystem skall förnyas före 15.3.2018. Behovet för förnyandet beror på den s.k. hushållsavloppsförordningen som trädde i kraft år 2004 och förnyades år 2011.

Områdets kommuner samarbetar för att råda bot på de utmaningar som förordningen för med sig. Samarbetet grundar sig på Strategi för kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2014-2021. Strategin verkställs med hjälp av olika projekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f.

Västra Nylands avloppsvattenprojekt har de senaste åren koncentrerat sig på förverkligande av karterings- och rådgivningsbesök på fastigheter belägna på specialområden. Verksamheten finansieras av områdets kommuner och åren 2007-2011 även av Nylands Förbund. Från och med 2012 får projektet även miljöministeriets stöd för avloppsvattenrådgivning via Nylands ELY-central. Under åren 2009-2013 nåddes över 3000 av glesbygdens fastigheter av rådgivning. År 2014 ämnar projektet fortsätta, men omfattningen avgörs av finansieringsbeslut. Rådgivarnas kontaktuppgifter hittar du här!

På dessa sidor har vi sammanställt den information som har samlats in under Västra Nylands avloppsvattenprojekt och som behandlar projektens olika teman. Här hittar du områdets händelser samt aktuellt information om branschens nyheter. Dessutom hittar du projektets dokument samt händelsernas material på dessa sidor.

Basinformation om glesbygdens avloppsvatten hittas på webbsidan En guide till avloppsvattnens värld som upprätthålls av Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf. Även Finlands miljöcentral guidar fastighetsägare runtom i Finland.

 


Suomeksi
Aktuellt

09.11.2016

Vichtis vattenvårdsdagen samlas 12.11.2016 i Vichtis kommunhus. Ämnen för dagen är bl.a. vattenkvalitet, främmande arter, vårdfiske och möjligheter som vattenvårdsnätverksprojektet som påbörjats i västra Nyland för samt andra vattenvårdsprojekt.

08.11.2016

Sakkunnig inom avloppsvattenhantering: välkommen till kryssning som ordnas i samarbete med Valonia

19.10.2016

Vid det tredje seminariet för inbjudna i föreningens 40-års jubileumsseminarieserie på Tvärminne zoologiska station 13.10. var temat kustvattnen.

09.09.2016

Nättjänsten för förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf. förnyades