luvykala

 

Västra Nylands avloppsvattenprojekt, LINKKI, erbjuder kvalitetsmässig och opartisk rådgivning på glesbygden. Tag kontakt till våra rådgivarna.

ranta

talvi

esite

ralf

Glesbygdens avloppsvattenprojekt

Välkommen till Västra Nylands avloppsvattenprojekts webbsidor!

Bekanta dig med läget över behandlingen av avloppsvattnet på glesbygden i västra Nyland med hjälp av kartan nedan. Behandlingen av avloppsvatten har utretts med karterings- och rådgivningsbesök på 120 områden sedan 2009.

För ytterligare information över områdena, välj område på kartan.

Öppna i stor kartan

Aktueltt

24.02.2017

LINKKI 2016-projektets lägesrapport publiceras vid avloppsvattenseminariet 29.3.2017

08.11.2016

Sakkunnig inom avloppsvattenhantering: välkommen till kryssning som ordnas i samarbete med Valonia

19.10.2016

Vid det tredje seminariet för inbjudna i föreningens 40-års jubileumsseminarieserie på Tvärminne zoologiska station 13.10. var temat kustvattnen.