luvykala

 

Västra Nylands avloppsvattenprojekt, LINKKI, erbjuder kvalitetsmässig och opartisk rådgivning på glesbygden. Kontakta våra rådgivare.

kuva

esite

kuva

s

Tips!

Prova på vattenserviceverktyget som miljöförvaltnigen har utarbetat, Vesihuoltotulkki (verktyget på finska). Med hjälp av den får du förslag på de avloppsvattenbehandlingsalternativ som är mest lämpliga och ekonomiska för din fastighet. Samtidigt får du reda på om din fastighet befinner sig på känsligt område, till exempel på grundvattenområde.


Glesbygdens avloppsvattenprojekt

Välkommen till Västra Nylands avloppsvattenprojekts webbsidor!

Bekanta dig med läget över behandlingen av avloppsvattnet på glesbygden i västra Nyland med hjälp av kartan nedan. Behandlingen av avloppsvatten har utretts med karterings- och rådgivningsbesök på 147 områden sedan 2009.

För ytterligare information över områdena, välj område på kartan.

Öppna i stor karta

Nyheter

29.08.2018

Alla avloppssystem kräver någon sorts skötsel och övervakning av funktionsdugligheten.

23.08.2018

Vattenskyddsföreningarna har i snart tio år erbjudit invånare i glesbygder opartisk rådgivningstjänst inom hantering av avloppsvatten.

11.06.2018

Avloppsrådgivningens fältsäsong på glesbygden börjar för tionde gången

29.03.2018

Kom till evenemanget och berätta om dina egna uppgifter om restaureringsåtgärder som du ansett nödvändiga!