kala

Västra Nylands avloppsvattenprojekt, LINKKI, erbjuder kvalitetsmässig och opartisk rådgivning på glesbygden. Kontakta våra rådgivare.

kuva

esite

kuva

s

Tips!

Övergångstiden för förnyande av avloppsvattensystemen på strand- och grundvattenområden gäller fram till 31.10.2019.

Prova på vattenserviceverktyget som miljöförvaltnigen har utarbetat, Vesihuoltotulkki (verktyget på finska). Med hjälp av den får du förslag på de avloppsvattenbehandlingsalternativ som är mest lämpliga och ekonomiska för din fastighet. Samtidigt får du reda på om din fastighet befinner sig på känsligt område, till exempel på grundvattenområde.

Planeringen av systemets förnyande?

Information om kommunernas kravs finns i kommuninformation sökmotor.
Avloppsvattensystem planerare finns i sökmotor för företagare inom branschen


Glesbygdens avloppsvattenprojekt

Välkommen till Västra Nylands avloppsvattenprojekts webbsidor!

Bekanta dig med läget över behandlingen av avloppsvattnet på glesbygden i västra Nyland med hjälp av kartan nedan. Behandlingen av avloppsvatten har utretts med karterings- och rådgivningsbesök på 174 områden sedan 2009.

För ytterligare information över områdena, välj område på kartan.

Öppna i stor karta

Nyheter

15.02.2019

Välkomna till vårt jubileumsseminarium 27.3.2019. Jubileumsseminariet hålls i Kyrkslätt i kommunhusets fullmäktigesal kl. 9–14.

21.01.2019

Alla olika avloppsvattensystem kräver service. Under denna vinter är det också skäl att kolla hushållsvattenbrunnen, eftersom vattnet kan ta slut.

18.01.2019

Vattendragsvisionen och samarbetsavtalet ”En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030” undertecknades under god stämning i Sjundeå bad på fredag morgon den 18.1.2019. Kommundirektörerna från Sjundeå, Vichtis, Kyrkslätt, Lojo och Ingå undertecknade avtalet liksom Västra Nylands vatten och miljö rf:s verksamhetsledare Jaana Pönni.

19.12.2018

Kommunerna på Sjundeå åns tillrinningsområde inleder områdets restaurering med 6-årigt kontrakt – restaureringen koordineras av Västra Nylands Vatten och Miljö rf.

11.12.2018

Vart är vattenförsörjningen på väg? – diskuterades under KEHÄ projektets seminarium i Tavastehus den 31.10.2018.