kala

Västra Nylands avloppsvattenprojekt, LINKKI, erbjuder kvalitetsmässig och opartisk rådgivning på glesbygden. Kontakta våra rådgivare.

kuva

esite

kuva

s

Välkommen till våra nya hemsidor!

Hemsidorna för Västra Nylands vatten och miljö rf. och dess projekt har förnyats. Glesbygdens avloppsvatten projektet informerar i fortsättningen om aktuella ärenden under LUVY:s nya sidor. De här sidorna uppdateras inte längre.

Glesbygdens avloppsvatten projektets nya nätsidor

Västra Nylands vatten och miljö rf:s nya nätsidor

 


 

Tips!

Övergångstiden för förnyande av avloppsvattensystemen på strand- och grundvattenområden gäller fram till 31.10.2019.

Prova på vattenserviceverktyget som miljöförvaltnigen har utarbetat, Vesihuoltotulkki (verktyget på finska). Med hjälp av den får du förslag på de avloppsvattenbehandlingsalternativ som är mest lämpliga och ekonomiska för din fastighet. Samtidigt får du reda på om din fastighet befinner sig på känsligt område, till exempel på grundvattenområde.

Planeringen av systemets förnyande?

Information om kommunernas kravs finns i kommuninformation sökmotor.
Avloppsvattensystem planerare finns i sökmotor för företagare inom branschen


Glesbygdens avloppsvattenprojekt

Välkommen till Västra Nylands avloppsvattenprojekts webbsidor!

Bekanta dig med läget över behandlingen av avloppsvattnet på glesbygden i västra Nyland med hjälp av kartan nedan. Behandlingen av avloppsvatten har utretts med karterings- och rådgivningsbesök på 174 områden sedan 2009.

För ytterligare information över områdena, välj område på kartan.

Öppna i stor karta

Nyheter