Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Händelser

Kontakt :: Händelser :: Jubileumsseminarium 27.3.2019

Jubileumsseminarium 27.3.2019

27.03.2019
Jubileumsseminarium 27.3.2019
Plats: Kyrkslätts kommunhus

Välkomna till LINKKI2018-projektets slutseminarium! Vid seminariet går man igenom LINKKI-projektets resultat från året 2018 samt gör en överblick över projektets 10-åriga historia åren 2009-2018. Dessutom ingår korta kommentarsanföranden av våra samarbetspartners samt visioner om rådgivningens framtid i programmet. Evenemanget är avsett branschens proffs, men det är även öppet för den stora allmänheten.

Tid: Onsdagen den 27.3.2019 kl. 9-14
Plats: Kyrkslätts kommunhus, fullmäktigesalen, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Presentationers

- Seminariets öppnande 

- Avloppsvattenbehandling nu och i framtiden - Anna Mikola, professor, Aalto-universitetet

- Resultaten för år 2018 - Hanna Keinänen, LUVY
- Sammanfattning för åren 2009 – 2018 - Virve Ståhl, LUVY
- Elektronisk datainsamlingsblankett, LUVY

- Skulle det finnas behov av geografiskt data i glesbygdens vattenhushållning? Digipaali - Harri Mattila, HAMK

- Case Gennarbyträsket – uppföljning av vattenkvaliteteten - Tiina Asp, LUVY

Kommentarstalturer

- Vattentjänsten är en kommunal helhet som betjänar både människan och miljön - Kommunförbundet, Miira Riipinen
- Presentation av Informationsverktyget för avloppsvattenlösningar - Sykli, Jari Heiskanen

 

Program till skriva ut

Avsändare
Virvestahl
13.02.2019
Senast ändrat
01.04.2019