Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Brunntävling

Kontakt :: Brunntävling

Västra Nylands bästa brunnsvatten -tävling 2017

Tävlingsinbjudan 2017

Tävlingsordnare: Linkki-hanke, Västra-Nylands vatten och miljö r f
Tävlingens namn: Västra Nylands bästa brunnsvatten 2017
Tävlingstid: Anmälningstiden har gått ut 31.8.2017
Sluttävling: FM i Mathantverk i Ekenäs 5.10.2017 kl 14.00

Mer information om Finalen hittas här.

Tävlingens utredning

Med tävlingen letar vi efter det bästa brunnsvattnet i Västra Nyland. Tävlingen är öppen för alla fastigheter i Västra Nyland vare sig man är bofast eller semester bosatt. Näringsidkare, som har förfogan till en egen hushållsbrunn kan delta i den professionella serien. Till den öppna tävlingen går anmälningen ut 31.8.2017, och tills dess ska alla dokument som står i reglerna vara inlämnade.

På grundval av det första kvalet väljer experterna de tre bästa från alla serierna till sluttävlingen. Sluttävlingen utförs som smaktest på evenemang som är annonserad senare.

Tävlingsserierna (3)

  • Privata ringbrunnar eller källbrunnar
  • Privata borrbrunnar
  • Professionella serien (bergbrunn och ring- eller källbrunn)

Panelen av experter

Juha Laiho, hälsoinspektör, Lohjan ympäristöterveyspalvelut
Maria Eriksson, vs. miljöskyddschef, Hangö/Raseborg
Minttu Peuraniemi, projectchef, Västra Nylands vatten och miljö r f
Sanna Varjus, avdelningschef, Hangon vesi- ja viemärilaitos

Smakpanelen

Kerstin Lindqvist, hälsoinspektör, Sydspetsens miljöhälsa
Esko Nylander, geolog, Nylands närings-, trafik-, och miljöcentralen
Johanna Avellan, ölbryggerska, Svartå Bryggeri-Mustion Panimo

Priserna

De tre bästa av varje serie belönas. Huvudvinsten är ett presentkort värt 200 €

Bland alla deltagare (undantagsvis de som kommit till sluttävlingen) lottas det ut 3 st produktpriser.

Mer information:

Karolina Örnmark, 019 568 2968 eller karolina.ornmark@vesiensuojelu.fi 

Minttu Peuraniemi, 019 568 2969 eller minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi

Anmäl dig via den elektoniska blanketten

Anmälningen per post via adressen:

Västra Nylands vatten och miljö r f
Västra Louhigatan 31, 08100 Lojo

 

Västra Nylands bästa brunnsvatten 2017 –tävlingens regler

Med tävlingen sökes det bästa brunnsvattnet i Västra Nyland.

Tävlingsserierna (3 st): Privata ringbrunnar eller källbrunnar, Privata borrbrunnar och Professionella serien (ring- eller källbrunn och borrbrunn)

Anmälningsanvisningar

Tävlingen är öppen för fastigheter i Västnylands område, för dem som är bofasta eller är semester invånare och näringsidkare med egna dricksvattenbrunnar. Fastighetens hushållsvatten ska fås från egen eller upp till fem (5) gemensamma hushålls brunnar. I fall av gemensamma brunnar kan en eller alla av de fastigheter tillsammans delta (en brunn = en konkurrent).

Anmälningen och inlämningen av bilagor ska göras senast 31.8.2017.

Som tillägg till anmälningsblanketten ska också brunnens vattenprovs undersökningsintyg skickas in, det får vara högst 3 år gammalt den 1.6.2017, då brunnsvattenstävlingen öppnas (undersökningsintyget måste vara daterat 1.6.2014 eller senare). Undersökningarna bör vara gjorda i ett ackrediterat laboratorium.

Tre (3) och högst fem (5) bilder av brunnens struktur enligt anvisningarna nedan. Tävlingsmaterialet returneras ej. Materialet kan användas anonymt i forskningssyfte.

Undersökningsintygets innehåll

Följande undersökningsresultat måste visas vid ring- eller källbrunnar: Escherichia coli, coliforma bakterier, pH, KMnO4-talet/CODMn, järn, fluorid och nitrat.

Följande undersökningsresultat måste visas vid borrbrunnar: Escherichia coli, coliforma bakterier, pH, KMnO4-talet/CODMn, järn, mangan och nitrat. Dessutom ska följande undersökningar, som får vara mer än 3 år gamla, visas från bergbrunnen: Arsen, radon, uran och fluorid.

Undersökningsintyget skall vara från ett ackrediterat laboratorium.

Bilderna på brunnens struktur

3-5 bilder ska tas från brunnens struktur där följande strukturer syns:

  • yttre bild, där det syns lockstrukturen och om möjligt terrängens konstruktion
  • en bild på brunnen genast när locket har öppnats
  • en bild på brunnen genast efter att det möjliga mellanlocket tagits bort och var bottnet förhoppningsvis syns.

De bilder som skickas elektroniskt får vara högst 2 MT stora. Bilderna namnges med anmälarens namn (t.ex. stig.svensk1, stig.svensk2 osv.)

Panelen av experter och kriterier

Utvärderingen av undersökningsresultaten av vattenproven baserar sig på den sk. småvattenförordningen (STMa 401/2001). Förutom undersökningsresultaten utvärderas även brunnens struktur baserat på bilderna och som grund för utvärderingen är Hyvä kaivo –broschyren (Finlands miljöcentral).

På basen av förhandsvalen väljer experterna fem (5) ringbrunnar, som utvärderas på plats, av dem väljs tre (3) brunnars vatten till sluttävlingen.

Från borrbrunnarnas serie väljer experterna direkt tre (3) borrbrunnars vatten till sluttävlingen. I den professionella serien fungerar man som i de andra serierna oavsett modell. De som valts till sluttävlingen anmäls instruktionerna om vattenprover och om att hämta vattenprovet till tävlingsplatsen.

Panelen av exporter förbehåller sig rätten att om så nödvändigt kombinera tävlingsserien eller att inte göra utvärderingsbesök till brunnarna.

Sluttävlingen

Sluttävlingen utförs som smaktest av ett smakråd på tre personer i artesanmatens fm-tävling i Ekenäs 5.10.2017 kl 14.00. Resultaten publiceras och vinnarvattnen belönas i sluttävlingen efter resultatet av smakrådet. De tre bästa av varje tävlingsserie belönas med ett diplom och med pris.

Bland alla deltagare (undantagsvis de som kommit till sluttävlingen) lottas ut 3 st produktpriser. Utlottningen av priserna utförs i samband med sluttävlingen. 

Kaivo

Bild 1. Bild på brunnens lockstruktur

Kaivo

Bild 2. Mellanlock (om det finns)

Kaivo

Bild 3. Bild på brunnen genast efter locköppnandet. Brunnens innerstruktur bör vara synligt. 

Bilder 4-5: Möjliga förklarande bilder. 

Bildernas källor: Vesikaivohuolto Vipe Oy