Vuoden Jätevesisuunnittelija

Etusivu :: Vuoden Jätevesisuunnittelija

Tällä lomakkeella voit antaa ehdotuksesi Vuoden Jätevesisuunnittelijaksi 2015. Ehdotuksia otetaan vastaan 8.5. asti. Lisätietoja löytyy tiedotteestamme 27.4.2015. Tästä tiedostosta voit saada vinkkejä ehdotuksesi perusteiksi.

Med den här blanketten kan du ge ditt förslag till Årets Avloppsvattenplanerare 2015. Förslag tas emot till 8.5. Tilläggsinformation hittas på vårt meddelande 27.4.2015. I den här filen kan du få tips på motiveringar till ditt förslag.

Muista perustella ehdotuksesi!
Kom ihåg att motivera ditt förslag!


Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
*Pakollinen tieto / Obligatorisk uppgift

Ehdotukseni Vuoden Jätevesisuunnittelijaksi Mitt förslag till Årets Avloppsvattenplanerare
Nimi / Namn*
Yritys / Företag
Sähköpostiosoite / E-postadress
Puhelinnumero / Telefonnummer
Postiosoite / Postadress
Verkkosivut / Webbsidorna

Perustelut* / Motivering*:
Säännöllisyys / Regelbundenhet
Suunniteltujen järjestelmätyyppien ja -merkkien laaja kirjo / Stor skala på olika systemtyper och -märker
Asiakirjojen laatu / Kvalitet på dokument
Tarjotun palvelun laajuus / Variation på tjänster
Paikallisten määräysten huomiointi / Beaktande av lokala bestämmelser
Muut syyt / Övrigt
Muut tai tarkennus / Övrigt eller specificering

Ehdotuksen antaja / Dina uppgifter
Nimi / Namn*
Kunta / Kommun*
Sähköpostiosoite / E-postadress
Yksikkö / Enhet
Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn
Ympäristötoimi / Miljötillsyn
Vesilaitos / Vattenverk
Muu / Annan

Paljonko on kahdeksan ynnä viisi (numeroina)?*