Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tietopankki

Etusivu :: Tietopankki :: Hankkeet :: Hankkeet 2012 -->

LINKKI-hankkeet 2012, 2013, 2014, 2015 ja 2016

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeissa 2012, 2013, 2014, 2015 ja 2016 eli LINKKI-hankkeissa,
toteutettiin puolueetonta ja laadukasta jätevesineuvontaa haja-asutusalueilla. Pääpaino neuvonnassa on ollut kiinteistökohtaisten kartoitus- ja neuvontakäyntien suorittaminen sekä yleinen tiedotus haja-asutuksen jätevesiasioista.

Hankkeissa kartoitus- ja neuvontakäyntien kohteet valittiin yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa jätevesien käsittelyn kannalta herkiltä alueilta. Kohdekiinteistöjen omistajiin otettiin yhteyttä kirjeitse ja ehdotettiin käynnille aikaa. Kartoitus- ja neuvontakäynnillä käytiin nykyinen jäteveden käsittelyn tilanne läpi, ja annettiin räätälöidyt ohjeet etenemiseen suullisesti ja kirjallisesti. Käynnillä asukas sai myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta.

Hankeet liittyvät Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesi-strategioihin 2009-2013 ja 2014–2021 sekä ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesi-neuvontaan. Hankkeiden toiminta perustuu Uudenmaan liiton rahoittamissa hankkeissa kehitettyyn toimintamalliin.

Hankeita rahoittavat alueen kunnat (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi (2014 alkaen), Lohja, RaaseporiSiuntio ja Vihti) ja Uudenmaan ELY-keskus.

Hankkeissa tuotettuja aineistoja:

Loppuraportit:

Tilannekatsaukset:

 Aluekortit:


På svenska