Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tietopankki

Etusivu :: Tietopankki :: Hankkeet :: Hanke 2009-2010

Hanke 2009 - 2010

Hankkeen "Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön
suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset
toimintamallit Länsi-Uudellamaalla 2009-2010
" tavoitteena on

  • Kannustaa kiinteistönomistajia uusimaan jätevesijärjestelmänsä
    vesiensuojelun kannalta edistyksellisellä tavalla
  • Luoda Länsi-Uudenmaan olosuhteisiin sopiva toimintamalli hajajätevesiasetuksen soveltamiseksi painottaen
    vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisiä alueita,
    kuten pohjavesialueet, ranta-alueet ja tiiviisti rakennetut alueet
  • Priorisoida alueella tehtävää työtä ja mallintaa järkevimmät toimintatavat vuotta 2014 ja sen jälkeistä tilaa ajatellen.

 Hankkeen Loppuraportti ja Lähtötilannekatsaus (Liite 5)

Hankkeen keskeinen toimintamuoto on erityisalueiden kiinteistöillä tehtävät kartoitus- ja neuvontakäynnit.
Kiinteistökäyntien kokemusten perusteella laaditaan ohjeistusta ja suosituksia erityisalueiden jätevesienkäsittelyyn sekä kerätään tietoa
ns. hajajätevesiasetuksen toimeenpanon tilasta. Lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia ja välitetään tietoa alan ajankohtaisista asioista asukkaille,
kuntaviranomaisille sekä muille alan toimijoille.

 neuvonta

 Kuva: Neuvoja työssään.

 


På svenska