Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tietopankki

Etusivu :: Tietopankki :: Hankkeet :: Hanke 2007-2008

Hanke 2007 - 2008

Hankkeen "Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007-2008" tavoitteena oli

  • Kannustaa kuntia ja niiden asukkaita alueellisiin jätevesihuoltoratkaisuihin (vesiosuuskunnat)
  • Nostaa alueen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmien suunnitelmien laatua vastaamaan hajajätevesiasetuksen vaatimuksia
  • Parantaa alueella toimivien järjestelmäsuunnittelijoiden tietotaitoa

Hankkeen loppuraportti: Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007-2008 Minttu Peuraniemi, Virpi Sahi, Jaana Marttila. Julkaisu 190. ISBN 978-952-250-000-7 (nid.) ISBN 978-952-250-001-4 (pdf). Tiedustelut: LUVY ry.

Vuonna 2008 hankkeen työntekijät LUVY ry:ssä olivat projektipäällikkö, MMM Virpi Sahi (noin 3 henkilötyökuukautta), projektisihteeri ja jätevesiasiantuntija, AMK ympäristösuunnittelija Minttu Peuraniemi (12 henkilötyökuukautta) sekä projektityöntekijä, AMK ympäristösuunnittelija Harri Mulari.

Hanketta rahoittivat kunnat, Uudenmaan liitto ja LUVY ry ja sen ja sen kokonaisbudjetti vuosille 2007 - 2008 oli 125 000 €. Uudenmaan liitossa hankkeen valvojana toimi ympäristösuunnittelija Lasse Rekola.

Hajajätevesihankkeessa 2007-2008 keskityttiin vesiosuuskuntien perustamiseen. Kesällä 2008 käytiin tutustumassa Emäsalossa vesiosuuskuntatoimintaan.