Palautekysely yrittäjille

Etusivu :: Palautekysely yrittäjille
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Jässi- ja Linkki-hankkeiden palautekysely haja-asutuksen jätevesialan yrittäjille. Vastauksesi ovat arvokkaita!

Mitä seuraavista haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiin liittyvistä töistä teet*
Suunnittelu
Urakointi, asennus
Huolto, lietteenkuljetus
Laitemyynti, -valmistus
Kaikki
Muu
Muu, mikä?
Onko Opas jätevesien maailmaan tuttu sivusto?
Kyllä
Ei
Oletko mukana sivuston alan yrittäjien hakukoneella?*
Kyllä
Ei
Jos olet mukana hakukoneella, miksi?
Oletko voinut työssäsi hyödyntää Opas jätevesien maailmaan-sivustoa?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa, en ole kokeillut
Oletko voinut työssäsi hyödyntää uudistettu kuntatieto-hakukonetta?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa, en ole kokeillut
Oletko voinut työssäsi hyödyntää alan yrittäjien hakukonetta?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa, en ole kokeillut
Miten toivoisit alan yrittäjien hakukonetta kehitettävän?
Millä keinoin hakukoneen toimijapohjaa voisi mielestäsi laajentaa?
Muita sivuston kehittämisideoita:

Kerro vähän työtilanteestasi haja-asutuksen jätevesien osalta.
Mikä on työtilanteesi?
Haja-asutuksen jätevesiasiat työllistävät minua täysipäiväisesti
Haja-asutuksen jätevesiasiat työllistävät minua noin puolipäiväisesti
Haja-asutuksen jätevesiasiat työllistävät minua osittain.
Teen haja-asutuksen jätevesiasioita sivutyönä.
Muu, mikä?
Jos työllistyt haja-asutuksen jätevesiasioissa vain osittain, miksi?
Omasta tahdosta
Liian vähäinen kysyntä
Liian paljon muita töitä
Muu syy, mikä? Tai selitys yllä olevaan:
Jos työllistyt haja-asutuksen jätevesiasioissa vain osittain, kuinka elätät itsesi muuten?
Jos koet, että jätevesialan ammattilaispalveluiden kysyntä on liian alhaista, mistä arvelet sen johtuvan?
Minkätyyppisiä ovat tyypillisimmät asiakkaasi, valitse 1-3 vaihtoehtoa (Ctrl-nappi pohjassa)
Muut, mitkä? Tai selitys yllä olevaan:
Kuvaile omin sanoin hajajätevesiasian yleistä tilannetta:
Miten tilannetta mielestäsi voisi/pitäisi parantaa?
Kenen tai minkä tahojen pitäisi erityisesti toimia? Kuinta tätä voisi edistää?
Ketkä ovat tärkeimmät yhteistyötahosi?
Ovatko ympäristöministeriön jätevesineuvonta-avustusta saavat neuvontahankkeet sinulle tuttuja?
Kyllä
Ei
En ymmärtänyt kysymystä
Kiinnostaako sinua alan yrittäjänä yhteistyö neuvontahankkeiden kanssa?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Minkälaisista yhteistyömahdollisuuksista olet kiinnostunut?
Kiinnostaako sinua esimerkiksi tulla infotilaisuuksiin kertomaan työnkuvastasi ja jätevesijärjestelmän uudistamiseen liittyvistä kokemuksistasi?
Kyllä
Ei
Vain korvausta vastaan
Kyllä, myös ilman korvausta
En osaa sanoa

Tuntuuko tietotaitosi riittävän nykyisiin ja tuleviin työhaasteisiin? Pysytkö alalla muutosten perässä?
Millä tavoin seuraat hajajätevesialan kehittymistä?
Muu tapa, mikä?
Toivotko jatkokoulutusta, kursseja, tiedonjakotilaisuuksia jostain haja-asutuksen jätevesiaiheesta?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Lisäkoulutusta toivoisin seuraavista aiheista:
Pidän eniten seuraavista koulutusmuodoista (valitse 1-3, Ctrl-nappi pohjassa):
Muu tapa, mikä?
Haluaisitko saada hajajätevesiasian uutisia keskitetysti esimerkiksi sähköpostitse uutiskirjeen muodossa?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa

Mitä muita terveisiä haluaisit lähettää vesiensuojeluyhdistyksille tai muille neuvontahankkeita vetäville tahoille?
Paljonko on yhdeksän ynnä kaksi (numeroina)?*