Palaute neuvontatyöstä

Etusivu :: Palaute neuvontatyöstä

Suurkiitos työpanoksestasi Linkki- ja Jässi-hankkeille! Pyytäisimme sinua kertomaan näkemyksiäsi työn sujumisesta, kerro se tämän palautelomakkeen kautta.

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Palautekysely Linkki- ja Jässi-hankkeissa jätevesineuvojina toimineille:

Kuinka tuttua neuvontatyö oli sinulle ennestään?
Olin jätevesineuvojana tänä vuonna ensimmäistä kertaa
Olen toiminut aiemminkin jätevesineuvojana
Olen tehnyt neuvontaa aiemminkin
Olen ollut aiempinakin vuosina neuvojana Jässi- tai Linkki-hankkeissa
Kuinka riittävää oli perehdytys jätevesineuvojan työhön? Erittele ammatillinen/substanssiperehdytys ja työpaikan käytännön asioihin liittyvä perehdytys.
Perehdytys jätevesiasioihin oli mielestäni
Riittävä
Jokseenkin riittävä
Ei lainkaan riittävä
Perehdytys työpaikan toimintatapoihin oli mielestäni
Riittävä
Jokseenkin riittävä
Ei lainkaan riittävä
Vastasiko perehdytys käytännön työtä?
Vastasi
Osittain
Ei vastannut
Mitä perehdytyksestä puuttui, kehittämisideoita

Oliko neuvonnan tukimateriaalissa jotain kehitettävää? Erittele asukkaille jaetun neuvontamateriaalin ja neuvojille tarkoitetun taustamateriaalin riittävyys.
Neuvontamateriaali oli mielestäni
Riittävää
Puutteellista
Kaipasin neuvontamateriaalia seuraavista aiheista:
Asukkaat kaipasivat seuraavaa neuvontamateriaalia:
Taustamateriaali oli mielestäni
Riittävää
Puutteellista
Kaipasin seuraavaa taustamateriaalia

Miten kartoitus- ja neuvontatyön vaiheet sujuivat osaltasi? Oliko työvaiheissa haasteita? Mitä ehdottaisit kehittämistoimiksi? Minkälaisia tukitoimia olisit toivonut hankkeelta vaiheiden toteuttamiseksi?
Toimistotyö: reittien suunnittelu, kirjeiden lähetys, kerätyn tiedon kirjaaminen ja tallennus, raportointi
Kenttätyö: kiinteistökäynnit; esim. paikalle löytäminen, maastossa työskentely, jne..., kartoitus, neuvonta
Asukkaiden puhelut käyntien siirtämiseksi tai peruuttamiseksi
Kohdealueen ulkopuoliset neuvontapyynnöt

Neuvontatyötä monitoroitiin hankkeen aikana. Kuka monitoroinniin suoritti?
Laatuvastaava
Hankkeen vanhempi neuvoja
Muu neuvoja
Oliko monitorointi hyödyllinen?
Kyllä
Ei
Omia ajatuksia monitoroinnista:
Kehittämisideoita monitoroinnin osalta:

Miten mielestäsi neuvonta ja neuvot otettiin vastaan asukkaiden piirissä?
Neuvontatyö otettiin mielestäni pääosin vastaan
Hyvin
Huonosti
Ilahtuneesti
Pettyneesti
Kiinnostuneesti
Varauksella
Välinpitämättömästi
Turhan vakavasti
Turhan kevytmielisesti
Muuten, miten?
Oliko neuvontatyön vastaanotossa alueellisia/kuntakohtaisia eroja?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Miten antamasi neuvot otettiin vastaan?
Antamani neuvot tuntuivat menevän perille
Hyvin
Huonosti
Vaihtelevasti
Kuinka usein viesti ei tuntunut millään menevän läpi?
Kerran kymmenestä tai harvemmin
2-4 kertaa kymmenestä
Joka toinen ei tuntunut ymmärtävän
Lähes aina
Oliko erotettavissa jokin asiakasryhmä, jolle viesti ei tuntunut menevän perille?
Kyllä
Ei
Jos oli, mikä asiakasryhmä oli kyseessä? Kuvaile omin sanoin.
Oliko erotettavissa jokin asia, joka asukkaiden oli hankala ymmärtää?
Kyllä
Ei
Jos oli, mikä/mitkä asia(t) olivat hankalia selostaa?

Kerro hieman neuvontatyön yleistunnelmista, kuinka koit tehtäväsi neuvojana?
Mikä oli työssä parasta?
Mikä oli työssäsi huonointa?
Muut tunnelmat?
Tekisitö neuvontatyötä uudelleen jos saisit mahdollisuuden?
Kyllä
En
Kiinostaako sinua myöhemminkin osaamisen laajentaminen jätevesialalla?

Suurkiitos vastauksistasi!
Mitä terveisiä haluaisit lähettää neuvonnan kehittäjille?
Paljonko on kaksi ynnä neljä (numeroina)?*