Palaute neuvonnasta kunnille

Etusivu :: Palaute neuvonnasta kunnille

Kiitos yhteistyöstänne Linkki- ja Jässi-hankkeiden kanssa. Pyydämme palautettasi tehdystä neuvontatyöstä, jotta voisimme kehittää toimintaamme edelleen. Kiitos myös palautteesta!

Vi tackar er för samarbetet med Linkki- och Jässi-projekten. Vi ber respons om det utförda arbetet, för att kunna utveckla verksamheten vidare. Stort tack för respons! Frågorna är på finska, men man får gärna svara även på svenska!

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Palautekysely jätevesineuvonnasta Linkki- ja Jässi-hankkeiden toiminta-alueiden kuntien ympäristötoimille, rakennusvalvonnoille ja vesihuoltolaitoksille:

Toimialueeni sijoittuu*
Pohjanmaalle
Imatran seudulle, Etelä-Karjalaan
Lappeenrannan seuduelle, Etelä-Karjalaan
Länsi-Uudellemaalle
Pohjois-Karjalaan

Edustan kuntani
ympäristötoimea
rakennusvalvontaa
vesihuoltolaitosta
muuta tahoa,
mitä?

Kuinka tuttu Linkki- tai Jässi-hanke sinulle on?
Hyvin tuttu, olen mukana mm. hankkeen ohjausryhmässä
Hyvin tuttu, olen osallistunut hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ja/tai suunnitellut neuvontatyötä
Melko tuttu, olen keskustellut neuvonnasta työkavereiden kanssa
Melko tuttu, olen jutellut neuvojien kanssa
Ei kovin tuttu, mutta olen kuullut hankkeesta työkavereiltani/asiakkailta
Ei kovin tuttu, mutta olen lukenut hankkeesta lehdessä tai kuullut radiossa
En ole koskaan kuullutkaan näistä hankkeista

Jätevesineuvontahankkeen vaikutukset työssäsi.
Näkyykö jätevesineuvontahanke työssäsi
Kyllä
Ei
Jos hanke näkyy työssäsi, miten?
Hanke on helpottanut työtäni
Hanke on vaikeuttanut työtäni
Asiakasyhteydenotot ovat lisääntyneet
Asiakasyhteydenotot ovat vähentyneet
Muuta,
mitä?
Jos hanke ei näy työssäsi, pitäisikö sen näkyä?
Kyllä
Ei
Kuinka hankkeen toiminnan pitäisi näkyä työssäsi?
Onko hankkeen tekemästä neuvonnasta tullut sinulle palautetta?
Kyllä
Ei
Minkälaista palautetta olet saanut?
Ovatko hankkeen neuvojien antamat neuvot olleet käsityksesi mukaan oikeita?
Kyllä
Ei
Ovatko hankkeen neuvojien antamat neuvot olleet käsityksesi mukaan samanlaisia kuin kunnalta saatavat neuvot?
Kyllä
Ei
Tähän voit laittaa huomioitasi hankkeen antamista neuvoista:

Onko hankkeessa otettu riittävästi huomioon työtehtäväsi tarpeet?
Kyllä
Ei
Onko hankkeessa otettu riittävästi huomioon kuntasi erityispiirteet?
Kyllä
Ei
Mitä mielestäsi olisi voitu ottaa paremmin huomioon?
Oletko voinut hyödyntää hankkeen materiaaleja?
Kyllä
Ei
Olen hyödyntänyt seuraavia materiaaleja:
Hankkeen verkkosivuja osoitteessa jatevesihanke.fi
Hankkeen verkkosivuja osoitteessa hajavesi.fi
Opas jätevesien maailmaan-verkkosivuja
Jätevesiopas-esitettä
Kesämökin jätevesiopas-esitettä
Muuta hankkeen esitemateriaalia
Hankkeen koostamaa tietoa jätevesijärjestelmien uudistamistarpeesta
Jätevesijärjestelmien uudistamistarpeen arviointikriteeristöä
Erityisalueiden jätevedenkäsittelyn minimisuosituksia
Hankkeen laatimia tiedotteita
Muuta,
mitä?
Oletko kaivannut jotain lisämateriaalia? Mitä?
Koetko saaneesi hankkeelta jotain muuta apua, kuten apua tulkinnallisten kysymysten ratkaisemisessa?
Kyllä
Ei
Minkälaista apua olet saanut tai olisit toivonut saavasi?

Jätevesien käsittelyn tilanne haja-asutusalueilla. Millainen se on mielestäsi oman kuntasi alueella?
Tilanne on kaikin puolin hallinnassa.
Järjestelmiä uudistetaan tasaiseen tahtiin.
Asukkaat vaikuttavat tietävän, miten asiassa edetään.
Järjestelmiä uudistetaan innokkaasti, mutta asukkaat eivät vaikuta ymmärtävän järjestelmävalintojaan.
Tilanne on jumittunut, mutta selkeästi paranemaan päin.
Järjestelmiä ei uudisteta, koska sitä ei koeta tarpeelliseksi.
Järjestelmiä ei uudisteta, koska on epäselvää mitkä määräykset ovat missäkin voimassa.
Järjestelmiä ei uudisteta, koska viemäriverkoston laajeneminen on epäselvää.
Muuta, mitä?
Mistä yllämainittu käsityksesi mukaan johtuu?
Onko keskustelu lainsäädännön muutoksista lisännyt asukkaiden yhteydenottoja?
Miten asukkaat mielestäsi suhtautuvat ym. keskusteluun? Ovatko mielipiteet muuttuneet?
Onko kunta mielestäsi tehnyt tarpeeksi haja-asutuksen jätevesitilanteen edistämiseksi?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Minkälaisilla toimilla kunta voisi mielestäsi edistää jäteveden käsittelyä haja-asutusalueilla?
Kuinka hanke voisi mielestäsi edistää tilannetta parhaiten?
Mikä/mitkä näkökulma(t) pitäisi jätevesineuvontahankkeessa ottaa ensisijaisesti huomioon?
Vesiensuojelu
Ympäristönsuojelu
Kuluttajansuoja
Lainsäädännön vaatimukset
Viranomaistyön tukeminen
Naapuruussuhteet
Muu,
mikä?

Mitä terveisiä haluaisit lähettää neuvontahankkeiden vetäjille?

Suurkiitokset palautteestasi!
Paljonko on kuusi miinus neljä (numeroina)? *