Palaute

Etusivu :: Palaute

Ge respons på svenska

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Hyvä jätevesineuvonnan asiakas, LINKKI-hanke teki alueellanne kartoitus- ja neuvontakäyntejä jätevesiasioissa yhteistyössä kunnan kanssa vuonna 2017. Kiinteistökäynnillä käytiin läpi nykyinen jätevesijärjestelmä ja neuvoja antoi kiinteistön tarpeisiin räätälöidyn neuvontapaketin, sekä suullisen ja kirjallisen arvion jätevesijärjestelmän uudistamistarpeesta. Toivoisimme saavamme asiakkailtamme palautetta tehdystä työstä ja siksi lähetämme teille tämän palautekyselylomakkeen. Täytä lomake valitsemalla sopivin kohta ja/tai kirjoittamalla vapaamuotoiset vastaukset sille varattuun tilaan. Kaikissa kohdissa voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Toivomme vastauksia 13.5.2018 mennessä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä, ja kaikista vastauksista tehdään yhteenveto seurantaa varten. Olemme kiitollisia palautteestasi kehittäessämme toimintaamme entistä parempaan suuntaan!

PALAUTEKYSELY JÄTEVESINEUVONNASTA
Miten käynti mielestäsi sujui?
Hyvin
Ok
Huonosti
Saitko tarvitsemaasi tietoa?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Mikä oli kiinteistökäynnissä parasta?
Mikä oli kiinteistökäynnissä huonointa?
Muita ajatuksia/huomautuksia käynnistä?
Minkälaisen arvion järjestelmän uudistamistarpeesta neuvoja antoi teille?
Järjestelmä uusittava viimeistään 31.10.2019
Järjestelmä uusittava erillisen aikataulun mukaan
Järjestelmää kunnostettava tai tehostettava
Järjestelmän toimivuutta seurattava
Järjestelmä kunnossa
Vähäinen jätevesimäärä, ei puhdistamistarvetta
En osaa sanoa
Muu, mikä?

Milloin arvioisitte kiinteistöllänne tehtävän seuraavia korjaus- ja muutostöitä?
Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
Vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö
Rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö, kuten lisärakentaminen ja peruskorjaus
Muu jäteveden määrään tai laatuun vaikuttava tekijä, kuten muutos käyttöasteessa tai asukas- tai käyttäjämäärässä

Minkälaista tiedotusta tai lisätietoa toivoisit saavasi haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ja sille asetetuista vaatimuksista?
Missä tiedotusvälineissä informaatiota tulisi olla saatavilla?
Sanomalehdet
Ilmaisjakelulehdet
Paikallislehdet
Valtakunnalliset lehdet
Esitteet
Muu, mikä
Verkkosivut
Lehtien verkkoversiot
Ympäristöhallinnon verkkosivut
Kunnan verkkosivut
LINKKI-hankkeen verkkosivut
Muu, mikä?
Televisio
Uutiset
Mainokset
Muu ohjelma?
Sosiaalinen media
Facebook
Twitter
Youtube
En käytä sosiaalista mediaa
Muu, mikä?
Henkilökohtainen kontakti
Sähköposti
Tilaisuus, kuten jätevesi-ilta
Kirje tai muu posti
Puhelu tai tekstiviesti
Muu, mikä?

Muita kommentteja / terveisiä hankkeelle:
Vastauskirjekuoren oikean alalaidan koodi*

KIITOS PALAUTTEESTASI!
Paljonko on viisi miinus kolme (numeroina)? *