Yhteystiedot

Kunta Närpiö, Närpes
Käyntiosoite Kyrkvägen 2
Postinumero ja postitoimipaikka 64200 Närpes
Puhelinnumero +358 (0)6-2249 111

WWW-sivut

www.narpes.fi

Rakennusvalvonta

Byggandstillstyn

Ymparistövalvonta

Västkustens miljöenhet

Vesihuoltolaitos

Närpes Vatten Ab

Yhteyshenkilö jätevesiasioissa

Miljö- och hälsoinspektör Linda Nordmyr
044 7271263

Jätevesineuvonta

Pohjanmaan Jässi (2016)

Määräykset ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Byggnadsordning

Jätehuoltomääräykset

Allmänna avfallshanteringsbestämmelser (2014)

Ympäristönsuojelumääräykset

Västkustens miljöenhet (2014)

Ohje jätevesien käsittelyyn

Områden utanför allmänt avlopp

Muut asiakirjat

Lomakkeet

Blanketter

Ansökningsblankett

Takaisin kuntahakuun