Yhteystiedot

Kunta Turku
Käyntiosoite Puolalankatu 5
Postiosoite PL 355, 20101 TURKU
Postinumero ja postitoimipaikka 20100 Turku
Sähköpostiosoite turun.kaupunki@turku.fi
Puhelinnumero (02) 330 000

WWW-sivut

www.turku.fi

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontatoimisto

Ymparistövalvonta

Ympäristönsuojelutoimisto

Vesihuoltolaitos

Turun vesilaitos

Jätevesineuvonta

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
VALONIA

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Määräykset ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ohje jätevesien käsittelyyn

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevat määräykset

Muut asiakirjat

Lomakkeet

Selvitys jätevesijärjestelmästä, vanhat kiinteistöt

Vesihuollon kehittäminen

Turun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2011 - 2016

Takaisin kuntahakuun