Yhteystiedot

Kunta Taivassalo
Käyntiosoite Keskustie 9
Postinumero ja postitoimipaikka 23310 Taivassalo
Sähköpostiosoite info@taivassalo.fi
Puhelinnumero +358 (0)2 840 2000

WWW-sivut

www.taivassalo.fi

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Ymparistövalvonta

Ympäristönsuojelu

Vesihuoltolaitos

Rakennusmestari (ma-to), 044 387 3311

Yhteyshenkilö jätevesiasioissa

ympäristönsuojelupäällikkö Kirsi Anttila, 0500 535 960
ympäristösihteeri Susanna Puottula 0440 515 778

Jätevesineuvonta

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
VALONIA

Määräykset ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Jätehuoltomääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset (luonnos)

Ohje jätevesien käsittelyyn

Jätevedet haja-asutusalueella

Muut asiakirjat

Takaisin kuntahakuun