Yhteystiedot

Kunta Somero
Käyntiosoite Joensuuntie 20
Postinumero ja postitoimipaikka 31400 SOMERO
Sähköpostiosoite info@somero.fi
Puhelinnumero Puh. (02) 77911

WWW-sivut

www.somero.fi

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Ymparistövalvonta

Ympäristönsuojelu

Vesihuoltolaitos

Someron Vesihuolto Oy

Yhteyshenkilö jätevesiasioissa

Rakennustarkastaja Petri Vastamäki, 044 7791 241
Rakennusneuvoja Timo Sirro, 044 7791 242
Ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä, 044 7791 284

Jätevesineuvonta

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
VALONIA

Määräykset ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ohje jätevesien käsittelyyn

Jätevedet

Muut asiakirjat

Vesihuollon kehittäminen

Someron vesihuollon kehittämissuunnitelma

Takaisin kuntahakuun