Yhteystiedot

Kunta Pyhäranta
Käyntiosoite Pajamäentie 4
Postinumero ja postitoimipaikka 23950 Pyhäranta
Sähköpostiosoite kunta@pyharanta.fi
Puhelinnumero (02) 8383 400

WWW-sivut

www.pyharanta.fi

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Ymparistövalvonta

Rakennustarkastaja Olli Lahtonen, puh. 044 738 3417

Vesihuoltolaitos

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö jätevesiasioissa

rakennustarkastaja Olli Lahtonen 044-7383 417

Jätevesineuvonta

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
VALONIA

Määräykset ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Jätehuoltomääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ohje jätevesien käsittelyyn

Muut asiakirjat

Lomakkeet

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Vesihuollon kehittäminen

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Takaisin kuntahakuun