Yhteystiedot

Kunta Riihimäki
Käyntiosoite Eteläinen Asemakatu 2
Postiosoite PL 125
Postinumero ja postitoimipaikka 11101 RIIHIMÄKI
Puhelinnumero 019 758 4000 (Vaihde)

WWW-sivut

Riihimäki

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontayksikkö

Ymparistövalvonta

Ympäristönsuojelun palvelualue

Vesihuoltolaitos

Riihimäen Vesi

Jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Riihimäellä 2014

Määräykset ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ohje jätevesien käsittelyyn

Muut asiakirjat

Lomakkeet

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Jätevesijärjestelemien tarkastuspöytäkirja

Takaisin kuntahakuun