Kaivokilpailu

Etusivu :: Kaivokilpailu

 

kaivo

Länsi-Uudenmaan paras kaivovesi -kilpailu 2017

Kilpailukutsu 2017

Kilpailun järjestäjä: LINKKI-hanke, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Kilpailun nimi: Länsi-Uudenmaan paras kaivovesi 2017
Kilpailuaika: Ilmoittautumisaika umpeutunut 31.8.2017
Loppukilpailu: Artesaaniruuan sm-kilpailut Tammisaaressa 5.10.2017 klo 14.00

Lisätietoa Loppukilpailusta löytyy täältä.

Kilpailun selostus

Kilpailulla etsitään Länsi-Uudenmaan parasta kaivovettä. Kilpailuun voivat osallistua Länsi-Uudenmaan alueella sijaitsevien kiinteistöjen vakituiset asukkaat tai loma-asukkaat. Ammattilaisten sarjaan voivat osallistua elinkeinonharjoittajat, joilla on käytössään oma talousvesikaivo. Avoimeen kilpailuun ilmoittaudutaan viimeistään 31.8.2017, johon päivämäärään mennessä myös säännöissä mainitut asiakirjat tulee toimittaa.

Alkukarsinnan perusteella asiantuntijaraati valitsee loppukilpailuun kolme parasta kaikista sarjoista. Loppukilpailu suoritetaan makutestinä myöhemmin ilmoitettavassa tapahtumassa.

Kilpailusarjat (3)

  • Yksityiset rengaskaivot tai lähdekaivot
  • Yksityiset porakaivot
  • Ammattilaissarja (porakaivo ja rengas tai lähdekaivo)

Asiantuntijaraati

Juha Laiho, terveystarkastaja, Lohjan ympäristöterveyspalvelut
Maria Eriksson, vs. ympäristönsuojelupäällikkö, Hanko/Raasepori
Minttu Peuraniemi, projektipäällikkö, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Sanna Varjus, osastopäällikkö, Hangon vesi- ja viemärilaitos

Makuraati

Kerstin Lindqvist, terveystarkastaja, Eteläkärjen ympäristöterveys
Esko Nylander, geologi, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Johanna Avellan, oluenpanija, Svartå Bryggeri - Mustion Panimo

Palkinnot

Sarjojen kolme parasta palkitaan. Pääpalkintona 200 € lahjakortti. 

Kaikkien osallistujien kesken (pois lukien loppukilpailuun päässeet) arvotaan 3 kpl tuotepalkintoja. 

Lisätietoja 

Karolina Örnmark, 019 568 2968 tai karolina.ornmark@vesiensuojelu.fi

Minttu Peuraniemi, 019 568 2969 tai minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella 

Ilmoittautuminen postitse osoitteella:

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Länsi-Louhenkatu 31, 08100 Lohja

 

Länsi-Uudenmaan paras kaivovesi 2017 -kilpailun säännöt

Kilpailulla etsitään Länsi-Uudenmaan parasta kaivovettä.

Kilpailusarjat (3 kpl): Yksityiset rengaskaivot tai lähdekaivot, Yksityiset porakaivot ja ammattilaissarja (rengas- tai lähdekaivo ja porakaivo)

Osallistumisohjeet

Kilpailuun voivat osallistua Länsi-Uudenmaan alueella sijaitsevien kiinteistöjen vakituiset asukkaat tai loma-asukkaat sekä alueella toimivat elinkeinonharjoittajat, joilla on käytössään oma talousvesikaivo. Kiinteistön talousvesi tulee saada omasta tai korkeintaan viiden (5) kiinteistön yhteisestä talousvesikaivosta. Yhteiskaivoissa yksi kiinteistö tai kaikki kiinteistöt yhdessä voivat osallistua (yksi kaivo = yksi kilpailija).

Ilmoittautuminen ja asiakirjojen toimittaminen tulee tehdä viimeistään 31.8.2017.

Ilmoittautumiskaavakkeen lisäksi tulee toimittaa kaivovedestä otetun vesinäytteen tutkimustodistus, joka saa olla kaivovesikilpailun avaamisajankohtana 1.6.2017 korkeintaan 3 vuotta vanha (tutkimustodistuksen päiväyksen tulee olla 1.6.2014 tai tämän ajankohdan jälkeinen).Tutkimukset tulee olla tehty akkreditoidussa laboratoriossa.

Kaivon rakenteista tulee toimittaa kolme (3) korkeintaan viisi (5) kuvaa alla olevan ohjeen mukaan. Kilpailumateriaalia ei palauteta. Materiaalia voidaan käyttää nimettömänä tutkimustarkoituksessa.

Tutkimustodistuksen sisältö

Rengaskaivoista tai lähdekaivosta on osoitettava seuraavien muuttujien tutkimustulokset: Escherichia coli, koliformiset bakteerit, pH, KMnO4-luku/CODMn, rauta, fluoridi ja nitraatti.

Porakaivosta on osoitettava seuraavien muuttujien tutkimustulokset: Escherichia coli, koliformiset bakteerit, pH, KMnO4-luku/CODMn, rauta, mangaani ja nitraatti. Lisäksi porakaivosta tulee osoittaa tutkimustulos seuraavista muuttujista, joiden tutkimustulos saa olla 3 vuotta vanhempi: Arseeni, radon, uraani ja fluoridi.

Tutkimustodistuksen tulee olla peräisin akkreditoidusta laboratoriosta.

Kaivon rakenteiden kuvat

Kaivon rakenteista tulee toimittaa 3 – 5 kuvaa, joissa tulee näkyä seuraavat kaivon rakenteet:

  • ulkokuva, jossa näkyy kansirakenteet ja jos mahdollista maaston muotoilu
  • kuva kaivosta välittömästi kannen aukaisun jälkeen
  • kuva kaivosta mahdollisen välikannen poistamisen jälkeen ja jossa toivotaan pohjan olevan näkyvissä

Sähköisesti lähetettävien kuvien koko saa olla korkeintaan 2 Mt. Kuvat nimetään ilmoittajan nimellä (esim. siiri.suomalainen1, siiri.suomalainen2 jne.)

Asiantuntijaraadin alkukarsinta ja sen arvosteluperusteet

Vesinäytteen tutkimustulosten arviointi perustuu ns. pikkuvesiasetukseen (STMa 401/2001). Tutkimustulosten lisäksi arvioidaan kaivon rakenne kuvien perusteella ja arvosteluperusteena on Hyvä kaivo – esite (Suomen ympäristökeskus)

Alkukarsinnan perusteella asiantuntijaraati valitsee viisi (5) rengaskaivoa, jotka käydään arvioimassa paikanpäällä ja joista valitaan kolmen (3) kaivon vedet loppukilpailuun. Porakaivojen sarjasta asiantuntijaraati valitsee suoraan kolmen (3) porakaivon vedet loppukilpailuun. Ammattilaissarjassa toimitaan kuten edellä kaivojen mallista riippuen. Loppukilpailuun valituille ilmoitetaan ohjeet vesinäytteenotosta ja vesinäytteen toimittamisesta kilpailupaikalle.

Asiantuntijaraati varaa oikeuden osallistujamäärästä riippuen tarvittaessa yhdistää kilpailusarjat tai olla tekemättä kaivojen arviointikäyntejä.

Loppukilpailu

Loppukilpailu suoritetaan kolmihenkisen makuraadin makutestinä artesaaniruuan sm-kilpailuissa Tammisaaressa 5.10.2017 klo 14.00. Loppukilpailu pidetään Yrkeshögskolan Noviassa, huoneessa C 194. Tulokset julkistetaan ja voittajavedet palkitaan loppukilpailupaikassa makuraadin ratkaisun jälkeen. Kilpailusarjojen kolme parasta palkitaan kunniakirjalla ja palkinnoin.

Kaikkien osallistujien kesken (pois lukien loppukilpailuun päässeet) arvotaan 3 kpl tuotepalkintoja. Palkintojen arvonta suoritetaan loppukilpailun yhteydessä.

Kaivon rakenteiden esimerkkikuvat

kaivo

Kuva 1. Kansirakennekuva

kaivo

Kuva 2. Välikansi (jos on)

kaivo

Kuva 3. Kuva kaivosta välittömästi kannen aukaisun jälkeen. Kaivon sisärakenteiden oltava näkyvissä.

Kuvat 4-5: Mahdolliset selventävät kuvat. 

Kuvien lähde: Vesikaivohuolto Vipe Oy