Hara

Etusivu :: Hara :: Kysely HARA-foorumista

Tällä kyselyllä halutaan selvittää HARA-verkkofoorumin osallistujien näkemyksiä verkkofoorumin tarpeesta, kehittämisestä sekä jatkosta. Vastauksia pyydetään 23.6.2016 mennessä.


Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Vastaajan tiedot
Osaamistani kuvaa parhaiten
Neuvoja
Rakennusvalvonta
Suunnittelija
Ympäristönsuojelu
Muu osaaja, mikä?
Voit halutessasi jättää nimesi/organisaatiosi tiedot

HARA-foorumi: käyttökokemukset ja käytön aktiivisuus
Kauanko olet käyttänyt HARA-foorumia?
Yli vuoden
Alle vuoden
Pari kuukautta
Pari viikkoa
Kuinka aktiivisesti vierailet foorumilla?
Päivittäin
Viikoittain
Kuukausittain
Harvemmin
Aina kun sieltä tulee ilmoituksia
En ole vieraillut foorumilla rekisteröitymisen jälkeen
Arvioi, kuinka usein osallistut keskusteluun aktiivisesti tai tuotat muuten sisältöä foorumille
Päivittäin
Viikoittain
Kuukausittain
Harvemmin
En koskaan
Vaikka et osallistuisi keskusteluun, luetko silti muiden tuottamaa sisältöä?
Kyllä
Ei
Jos foorumin käyttösi on vähäistä, mikä siihen on päällimmäinen syy?
Onko foorumin ilmapiiri keskustelua edistävä ja myönteinen? Millainen vaikutus tällä on innokkuuteesi osallistua keskusteluun?
Ilmapiiri helpottaa keskusteluun osallistumista
Ilmapiiri haittaa keskusteluun osallistumista
Ilmapiiri ei vaikuta keskusteluun osallistumiseen
Vapaat kommentit keskusteluun osallistumiseen vaikuttavista tekijöistä

Kuinka helppokäyttöiseksi/toimivaksi koet HARA-foorumin käyttöliittymän (Deckmind)? Arvioi asteikolla 1-5, jossa 1 on erittäin hankala ja 5 erittäin helppokäyttöinen.
1
2
3
4
5
Oletko saanut riittävästi ohjeistusta foorumin käyttöön?
Kyllä
Ei
Ellet ole, mitä olet jäänyt kaipaamaan?

Oletko kohdannut foorumille liityttäessä tai sitä käytettäessä teknisiä ongelmia?
Kyllä
Ei
Mikäli olet kohdannut ongelmia, millaisia ne olivat ja millaisella laitteella/käyttöjärjestelmällä nämä ongelmat ilmenivät?

Foorumin asiasisältö ja sen hyödynnettävyys
Mitä aihealueita useimmiten seuraat käyttäessäsi foorumia?
Edistääkö foorumille tuotettu sisältö/keskustelu omassa työssäsi menestymistä?
Kyllä
Ei
Mistä aihealueista olet saanut eniten hyötyä?
Puuttuuko sivustolta aihealueita, joita voisit hyödyntää työssäsi? Mitä?

Hajajätevesiosaajien verkosto jatkossa
Koetko että hajajätevesiosaajien yhteistyön koordinoinnille olisi tarvetta jatkossakin?
Kyllä
Ei
Koetko, että hajajätevesiosaajien verkkofoorumille on tarvetta?
Kyllä
Ei
Katsotko, että nykyinen työkalu (Deckmind) sopii tähän tarkoitukseen?
Kyllä
Kyllä, mutta edellyttää parannuksia
Ei
Mikäli ei, mitä vaihtoehtoisia työkaluja suosittelisit?
Mitä parannuksia nykyinen työkalu vaatisi?

HARA-hankkeen rahoitus turvaa verkkofoorumin saatavuuden vuoden 2016 ajan. Seuraavassa selvitämme käyttäjien näkemyksiä jatkon rahoituksen osalta. Vaihtoehtoja rahoitukselle voisi olla mm. osallistujilta perittävä osallistumismaksu, mainosrahoitus ja hankerahoitus.
Olisitko tai olisiko organisaatiosi halukas osallistumaan palvelun rahoittamiseen HARA-hankkeen päättymisen jälkeen?
Kyllä
Ei
Riippuu osallistumismaksun määrästä
Heikentäisikö mainosrahoituksen sisällyttäminen sivustolle foorumin käytettävyttä tai ulkoasua? Vaikuttaisiko se halukkuuteesi käyttää palvelua?
Kyllä, en tahdo nähdä mainoksia foorumilla
Ei, mainokset eivät häiritse minua
Riippuu mainostajista
Kommentteja edellisiin kannanottoihin
Minkä tahon kokisit jatkossa pystyvän parhaiten huolehtimaan HARA-foorumin ylläpidosta ja hallinnoinnista?
Alueellinen vesiensuojeluyhdistys (kuten nyt) tai Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto
Suomen ympäristökeskus
Suomen Kuntaliitto
Jokin muu valtakunnallinen toimija
Jokin paikallinen toimija
Kommentteja tai ehdotuksia edelliseen kysymykseen

Kiitokset vastauksistasi. Alle voit kirjoittaa vapaamuotoisia terveisiä HARA-hankkeen vetäjille verkkofoorumiin tai muuhun liittyen.
Terveiset:

kenttä 47
Paljonko on seitsemän ynnä yhdeksän (numeroina)?*