HAJAVESI HAMK: kysely ohjausryhmälle

Etusivu :: HAJAVESI HAMK: kysely ohjausryhmälle
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
HAJAVESI-hankkeen esiselvitysvaiheen ja opinnäytetyön johtopäätelmien täydentämiseksi pyytäisin näkemyksiäsi oheisiin esille nousseisiin aihepiireihin. Kiitos.

Vastaajan nimi
Taustatiedot
Olen lukenut opinnäytetyön luonnoksen kokonaisuudessaan
Olen lukenut opinnäytetyön johtopäätösluonnoksen
En ole ehtinyt lukea opinnäytetyötä

Vesihuollon kehittäminen
1) Onko kunnilla käsityksesi mukaan riittävästi tietoa käytettävissä haja-asutuksen vesihuollon suunnittelua ja kehittämistä varten?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Mikäli on, ovatko tiedot helposti saatavilla?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Mikäli ei, mitä tietoja tarvittaisiin?
Mikäli tiedot eivät ole helposti saatavilla, millä tavalla niiden saatavuutta ja käytettävyyttä voisi parantaa? Missä muodossa ja missä niiden tulisi sijaita?
Muita ajatuksia, vapaa sana:

Vesihuollon valvonta
2) Onko kunnilla käsityksesi mukaan riittävästi tietoa käytettävissä haja-asutuksen jätevesiasioiden valvontaa varten?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Mikäli on, ovatko tiedot helposti saatavilla?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Mikäli ei, mitä tietoja tarvittaisiin?
Mikäli tiedot eivät ole helposti saatavilla, millä tavalla niiden saatavuutta ja käytettävyyttä voisi parantaa? Missä muodossa ja missä niiden tulisi sijaita?
Muita ajatuksia, vapaa sana:

3) Onko asukkailla käsityksesi mukaan riittävästi tietoa käytettävissään jätevesijärjestelmiensä uudistamista varten seuraavien asiakokonaisuuksien osalta
Tieto omista järjestelmistään?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Tieto valtakunnallisesta vaatimustasosta
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Tieto kuntakohtaisista, alueellisista vaatimustasoista
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Tieto vesihuollon kehittämissuunnitelmista ja mahdollisuuksista järjestää keskitetty vesihuolto asukaslähtöisesti (esim. vesihuolto-osuuskunnat)
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Tieto alalla toimivista asiantuntijoista, joilta saa ammattiapua?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Mikäli tietoa ei ole käytettävissä riittävästi, kuinka asiaa tulisi edistää?

4) Onko asukkailla käsityksesi mukaan riittävästi tietoa käytettävissään jätevesijärjestelmien toimivuuden parantamiseksi (huolto jne.)?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Kuinka oma järjestelmä toimii ja miten sitä huolletaan:
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Onko dokumentointi riittävällä tasolla:
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Mistä saa ammattilaispalveluita järjestelmän huoltoa varten
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Mitä tietoa tarvitaan lisää ja miten tietoa tulisi välittää, vapaa sana:

5) Onko alan osaajilla/ammattilaisilla (suunnittelijat, urakoitsijat, huoltohenkilöt) käsityksesi mukaan riittävästi tietoa käytettävissään järjestelmien uudistamiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi:
Tieto kuntakohtaisista ja aluekohtaisista määräyksistä ja suunnitelmista
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien asennusosaaminen
Hyvää
Huonoa
En osaa sanoa
Huoltopalveluiden tarjonta
Hyvää
Huonoa
En osaa sanoa
Suunnitteluosaaminen
Hyvää
Huonoa
En osaa sanoa
Mikäli tietoa ei ole käytettävissä riittävästi, kuinka asiaa tulisi edistää? Vapaa sana: