Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Hajajätevesihanke

Tervetuloa Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen verkkosivuille!

Tutustu Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilaan alla olevan kartan avulla. Jätevesien käsittelyä on selvitetty kartoitus- ja neuvontakäynneillä vuodesta 2009 alkaen 120:llä alueella.  

Saadaksesi lisätietoa alueista valitse haluamasi alue kartalta

Näytä suurempi kartta

Länsi-Uudellamaalla on tuhansia haja-asutusalueiden kiinteistöjä, joiden jätevesien käsittely on 15.3.2018 mennessä järjestettävä uudestaan. Uudistustarve johtuu vuonna 2004 voimaan astuneesta ja vuonna 2011 muutetusta nk. hajajätevesiasetuksesta.

Alueemme kunnat vastaavat asetuksen mukanaan tuomiin haasteisiin yhteistyöllä, jonka pohjana on Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategia 2014-2021. Strategiaa toteutetaan Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeilla, joita koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke on viime vuosina keskittynyt kartoitus- ja neuvontakäyntien toteuttamiseen erityisalueiden kiinteistöillä. Toimintaa rahoittavat alueen kunnat sekä vuosina 2007-2011 myös Uudenmaan liitto ja vuodesta 2012 lähtien käytettävissä on ollut valtion avustusta Uudenmaan ELY-keskukselta. Vuosien 2009-2013 aikana tavoitettiin yli 3000 haja-asutusalueen kiinteistöä tontille asti ulottuvalla neuvonnalla. Vuonna 2014 toimintaa on tarkoitus jatkaa, toiminnan laajuus määrittyy saadusta avustuksesta.Neuvojien yhteystiedot löytyvät tästä!

Näille sivuille olemme keränneet Länsi-Uudenmaan hankkeista kerääntynyttä tietoa hankkeiden erikoisteemojen ympäriltä. Täältä löydät alueen tapahtumat sekä ajankohtaista tietoa alan käänteistä. Lisäksi hankkeemme asiakirjat ja tapahtumien materiaali tallentuvat näille sivuille.

Perustietoa jätevesistä löytyy kattavasti Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton verkkosivustolta Opas jätevesien maailmaan. Myös Suomen ympäristökeskus opastaa asiaan valtakunnallisesti.

 

 

 


På svenska

 


 

 

Ajankohtaista

09.11.2016

Vihdin vesistöpäivä kokoontuu 12.11.2016 Vihdin kunnantalolla. Aiheina ovat tänä vuonna mm. vedenlaatu, vieraslajit, hoitokalastus ja Länsi-Uusimaalla alkaneen vesistökunnostusverkosto-hankeen tuomat mahdollisuudet sekä muut vesistökunnostushankkeet.

08.11.2016

Hajajätevesiosaaja: tervetuloa Valonian kanssa yhteistyössä järjestettävälle risteilylle

02.09.2016

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n verkkopalvelu uudistui

01.09.2016

Maatalous- ja ympäristöministeri kannustaa mahdollisimman monia saattamaan jätevesijärjestelmän kuntoon.